De Nederlandse economie is in 2006 met 2,9
procent gegroeid. Dit is bijna twee keer zo hard als in 2005. Net
als in 2005 leverde de uitvoer de belangrijkste bijdrage aan de
economische groei. Het waren echter vooral de consumptie van
huishoudens en de investeringen die een versnelling brachten in de
economische groei. Het aantal banen was vorig jaar ruim 100 duizend
hoger dan in 2005. De groei met 1,4 procent komt na drie jaar met
een dalende werkgelegenheid. Dit blijkt uit de eerste raming van
het CBS.

Economische groei vierde kwartaal 2,7
procent

In het vierde kwartaal van 2006 groeide de
economie met 2,7 procent. Het laatste kwartaal van 2006 telde een
werkdag minder dan hetzelfde kwartaal van 2005. In het vierde
kwartaal van 2006 trokken vooral de uitvoer en de investeringen
verder aan, de consumptie van huishoudens nam iets langzamer toe
dan in de voorgaande kwartalen.

De economische groei in de eerste drie
kwartalen van 2006 is op grond van nieuwe informatie gemiddeld 0,1
procent opwaarts bijgesteld.

Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,6 procent

Ten opzichte van een kwartaal eerder
groeide de economie in het vierde kwartaal van 2006 met 0,6
procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en
seizoeneffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is vrijwel gelijk
aan het gemiddelde in de eerste drie kwartalen van 2006.

Uitvoer groeit sneller

In 2006 was het volume van de uitvoer van
goederen en diensten 7,5 procent hoger dan in 2005. De stijging van
de wederuitvoer was opnieuw hoger dan van de export van Nederlands
product. Toch was het juist de uitvoer van Nederlands product die
zorgde voor de groeiversnelling van de uitvoer.

De invoer groeide iets sterker dan de
uitvoer. De invoergroei komt niet alleen door de wederuitvoer, maar
voor een belangrijk deel ook door het aantrekken van de
investeringen en de consumptie van duurzame goederen.

Fors hogere consumptie van huishoudens

Huishoudens hebben vorig jaar 2,4 procent
meer besteed dan in 2005. Hierbij is gecorrigeerd voor
prijsveranderingen en veranderingen in het zorgstelsel. Deze groei
is aanzienlijk hoger dan in de jaren 2001 tot en met 2005. Dit komt
vooral door de bestedingen aan duurzame consumptiegoederen die in
2006 met meer dan 6 procent toenamen.

Het volume van de overheidsconsumptie was
vorig jaar 1,3 procent hoger dan in 2005. De reële uitgaven
voor de zorg namen toe, die voor het openbaar bestuur niet.

Investeringen trekken sterk aan

In 2006 is 6,1 procent meer
geïnvesteerd dan in 2005. Vooral in machines, de belangrijkste
investeringscategorie voor het bedrijfsleven, maar ook in
bedrijfsauto’s en in computers werd fors meer
geïnvesteerd. De investeringen in woningen en infrastructuur
waren eveneens duidelijk hoger.

Vooral hogere productie commerciële
dienstverleners en bouwers

In 2006 steeg de productie in de meeste
bedrijfstakken. Dit geldt vooral voor de commerciële
dienstverleners en de bouw. Binnen de commerciële
dienstverlening was de groei het hoogst in de uitzendbranche, de
groothandel, de architecten- en ingenieursbureaus en het bankwezen.
De detailhandel groeide flink door de toegenomen kooplust van de
consumenten. De bouwnijverheid profiteerde van de hogere
investeringsactiviteit.

Ook in de industrie trok de productiegroei
aan, mede dankzij een groeispurt in het vierde kwartaal. De
productie van de energiesector was echter lager. In samenhang met
een hogere invoer werd in het binnenland minder elektriciteit
opgewekt en minder aardgas gewonnen. De groei van de
niet-commerciële dienstverlening was bescheiden. De zorgsector
groeide door, terwijl het overheidsbestuur een kleine krimp
onderging.

Werkgelegenheid stijgt steeds sneller

In 2006 waren er 105 duizend banen van
werknemers meer dan in 2005. De werkgelegenheid trok in de loop van
2006 steeds verder aan. In het vierde kwartaal waren er al 149
duizend banen meer dan in het vierde kwartaal 2005.

Na correctie voor seizoeninvloeden is het
aantal banen in het vierde kwartaal 0,7 procent hoger dan in het
derde kwartaal van 2006. Ook hieruit blijkt dat de werkgelegenheid
steeds sneller toeneemt.

bron:CBS