De creatieve industrie is de laatste acht jaar behoorlijk gegroeid en wordt van steeds groter economisch belang. Het aantal banen steeg van 25 naar 34 procent en de omzet is goed voor 1,5% van het totaal van het Nederlandse bedrijfsleven. De sector heeft niet alleen directe maar ook indirecte economische impact. Culturele voorzieningen vergroten de aantrekkingskracht van een regio en functioneren als magneet voor economische activiteit.

Dit blijkt uit een aantal onderzoeken naar directe en indirecte economische betekenis van cultuur en creativiteit, uitgevoerd door de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW). De onderzoeken zijn vandaag gepresenteerd in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag tijdens de conferentie Cultuur & Economie. Tijdens deze bijeenkomst is de basis gelegd voor de beleidsbrief Cultuur en Economie die de bewindslieden van Economische Zaken en de staatssecretaris van Cultuur dit najaar aan de Tweede kamer sturen.

De creatieve industrie krijgt speciale aandacht van kabinet. Eerder heeft het Innovatieplatform deze sector als à©à©n van de sleutelgebieden voor de Nederlandse economie aangemerkt. In de onderzoeken is ook gekeken naar knelpunten in de sector. De onderzoekers signaleren onder meer de moeilijkheden die creatieve bedrijven hebben bij het aantrekken van kapitaal, de uitgebreide wet- en regelgeving, de ondersteuning van de overheid en het gebrek aan commerciële training in het kunstvakonderwijs.

bron:EZ