De Nederlandse economie is in het eerste
kwartaal van 2007 met 2,5 procent gegroeid ten opzichte van een
jaar eerder. Dat gebeurde met een werkdag minder dan in het eerste
kwartaal van 2006. De uitkomst is gelijk aan die van de eerste
raming van jongstleden 15 mei. Wel zijn er bijstellingen op
onderdelen. Zo viel de consumptie van huishoudens en de overheid
hoger uit, terwijl de investeringen, de voorraadvorming en de
invoer lager uitkwamen. Aan de productiekant kwamen vooral de
groeicijfers van de financiële instellingen en de overheid
hoger uit en die van de industrie lager. Dit blijkt uit de tweede
raming van de kwartaalrekeningen van het CBS.

Het CBS heeft de groeicijfers voor de
voorgaande drie jaren aangepast. De economische groei komt voor
2004 en 2006 iets hoger uit dan eerder gepubliceerd, terwijl de
groei voor 2005 niet gewijzigd is.

Kwartaal-op-kwartaalgroei wel
bijgesteld

Ten opzichte van een kwartaal eerder
groeide de economie in het eerste kwartaal van 2007 met 0,9
procent. De kwartaal-op-kwartaalgroei is 0,3 procentpunt hoger dan
bij de eerste raming in mei. Dat komt vooral door een nieuwe
berekeningswijze van de kwartaal-op-kwartaalgroei.

Sterk gedaalde gasproductie remt
economische groei

Door het uitzonderlijk milde weer was de
gasproductie een kwart lager dan een jaar eerder. Dit drukte de
economische groei in het eerste kwartaal aanzienlijk. Vooral door
het lagere gasverbruik groeiden de consumptie van huishoudens en de
uitvoer minder dan in 2006. Het voordeel van het lagere gasverbruik
komt pas in de loop van dit jaar terug in de portemonnee van de
huishoudens. Huishoudens gaven flink meer uit aan duurzame
consumptiegoederen zoals kleding en consumentenelektronica. De
uitvoer van Nederlands product groeide ondanks de daling van de
gasexport even snel als vorig jaar. De investeringsgroei was zelfs
hoger dan gemiddeld in 2006. Vanuit de productiekant van de
economie gezien hadden de commerciële dienstverlening, de
industrie en de bouw prachtige groeipercentages.

Economische groei 2004 en 2006 iets
opwaarts bijgesteld

De economische groei voor 2004 is
bijgesteld naar 2,2 procent. Dat is 0,2 procentpunt hoger dan
eerder gepubliceerd. In 2004 is vooral de consumptie van
huishoudens hoger uitgekomen, terwijl de invoer lager was. Aan de
productiekant blijkt de productie van de industrie fors hoger te
zijn dan eerder geraamd.

De groei voor 2006 is met 0,1 procentpunt
opwaarts bijgesteld naar 3,0 procent. Dat komt doordat de
consumptie van huishoudens en de investeringen iets hoger
uitgekomen zijn en het uitvoersaldo iets lager. De economische
groei voor 2005 blijft 1,5 procent.

bron:CBS