De regie en de slagkracht van het
ministerie van economische zaken op het terrein van internationaal
ondernemen moeten worden versterkt. Voor zakelijke reizigers moet
er een ‘business class’-aanpak voor de afgifte van visa
komen. Dat zijn enkele aanbevelingen in de beleidsagenda die
VNO-NCW en MKB Nederland hebben opgesteld voor EZ-staatsecretaris
Heemskerk.

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes
overhandigde maandag aan Heemskerk de agenda tijdens een
bijeenkomst van de Dutch Trade Board. Volgens de
werkgeversorganisaties is in het politieke debat onvoldoende
doorgedrongen dat de globalisering van grote invloed is op de
concurrentiepositie van een open handelsland als Nederland.
Discussies gaan te veel over ‘export van banen’ en
‘sluiten van grenzen’, en te weinig over wat er nodig
is om te kunnen profiteren van de globalisering.

VNO-NCW en MKB Nederland vinden
internationaal ondernemen in het hart van het economisch beleid
moet worden ‘verankerd’. Andere aanbevelingen zijn:
voltooi de interne markt, professionaliseer het Nederlandse
postennetwerk in het buitenland, en stimuleer publiek-private
samenwerking in het ontwikkelingsbeleid.

bron:MKB