Amsterdadam, 14 december 2004 - De voorzieningenrechter te Amsterdam
heeft bij vonnis in kort geding van 14 december 2005 Dexia verboden om
voor een periode tot 15 april 2005 nog nieuwe dagvaardingen uit te
brengen tegen afnemers van aandelenlease-producten (zoals de
Winstverdriedubbelaar), die gehuwd waren, of een geregistreerde partner
hadden, toen zij de overeenkomst met Dexia aangingen en waarbij de
partner de nietigheid van de overeenkomst heeft ingeroepen omdat hij of
zij geen toestemming voor het contract had gegeven.
Dit verbod werd gevorderd door de Consumentenbond, Stichting Leaseverlies en de Stichting Eegalease.

De vorderingen van Dexia betreffen de termijnbetalingen die de afnemers
volgens het contract verschuldigd zijn en/of de restschuld aan het
einde van het contract die als gevolg van de koersdalingen is ontstaan.

De voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis vastgesteld dat er door
diverse rechtbanken tot dusverre tegenstrijdige uitspraken zijn gegeven
over de vraag of de toestemming van de partner wettelijk vereist was en
dat ook een aantal rechtsgeleerde hoogleraren hier van mening over
verschilt. De Consumentenbond en de Stichtingen hadden gevorderd dat
Dexia met verdere rechtsmaatregelen zou wachten totdat de Hoge Raad
zich over deze rechtsvraag zou hebben uitgelaten en dat Dexia ook de al
lopende procedures in dit soort gevallen diende stopzetten. De
voorzieningenrechter is zover niet gegaan en heeft de termijn tot 15
april 2005 bepaald in de verwachting dat tegen die tijd de eerste
uitspraken bekend zullen zijn van de Gerechtshoven waar deze kwestie
momenteel in hoger beroep aanhangig is en dat de termijn van uitstel
eventueel opnieuw beoordeeld kan worden, indien die uitspraken daar
aanleiding toe geven. De vordering om ook reeds aanhangige procedures
stop te zetten, is door de rechter afgewezen.

De voorzieningenrechter heeft overwogen dat het alleen onder
uitzonderlijke omstandigheden mogelijk is om iemand te verbieden naar
de rechter te stappen. Dat hij dit in dit geval gedaan heeft voor een
periode tot 15 april 2005, wordt gemotiveerd door het grote aantal van
dit soort procedures dat nog dreigt te volgen (bij de Stichting
Eegalease hebben zich inmiddels meer dan 18.000 partners gemeld), in
een situatie dat de afnemers bij de meeste rechtbanken al in het gelijk
gesteld zijn dat de contracten nietig zijn indien de partner geen
toestemming heeft verleend. De Consumentenbond en de Stichtingen komen
volgens het vonnis terecht op voor het belang van de afnemers en hun
partners om in dit stadium niet in nieuwe procedures betrokken te
worden en daarvoor advocatenkosten en andere kosten te moeten maken.

Bron: Gerechtelijke organisatie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular