Met een verassend en uniek evenement aan de plas gaat Rotaryclub Rotterdam-Hillegersberg dit jaar haar eerste lustrum vieren. Met genoegen viert deze club haar verjaardag samen met de bewoners in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en andere belangstellenden van kunstig vertier. Iedereen kan daarvoor zaterdag 30 juni in zijn agenda noteren. In nauw overleg met de plaatselijke winkeliersvereniging is men dan van harte welkom aan de Weissenbruchlaan (kade Bergse Voorplas/naast Gauchos). Onder het motto van 'EEN BERG KUNST' valt er vanaf 11.30 uur van alles te beleven, met om 13.45 de spannende veiling van een aantal kunstwerken gemaakt door gevierde kunstenaars en meesterlijke amateurs uit de omgeving Hillegersberg/Schiebroek.

Gedetailleerde informatie over de kunstwerken en de rest van het programma is vanaf 1 juni beschikbaar op www.rotary.nl/rotterdam-hillegersberg.

Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en zich direct of indirect inzetten voor charitatieve en educatieve projecten. De Rotaryclub Rotterdam-Hillegersberg maakt deel uit van dit netwerk. Gedurende haar vijfjarig bestaan is de club geleidelijk gegroeid van 22 naar 40 leden. Karakteristiek voor deze club zijn haar bevlogenheid en de informele sfeer. Tot nu toe richtte zij zich vooral op kunstgerelateerde activiteiten binnen Rotterdam. In het eerste jaar van haar bestaan begon dit al met het realiseren van een enorme muurschildering op de Stephanusschool in Schiebroek. Samen met schoolkinderen, buurtbewoners en kunstenares Astrid Huizer. Het resultaat valt nog altijd te bewonderen aan de voorzijde van deze school. In de jaren daarna heeft zij zich o.a. ingezet voor de promotie van een film over dirigent Gergiev (2003), het OT-theater in Rotterdam (2004-2005) en de Stichting Maaszicht (o.a. muziekinstrumentarium 2005-2006). Bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Rotary (2006) werkt de club mee aan de realisatie van het podium c.q. ontmoetingsplaats op het plein voor de Grote of Sint Laurenskerk.

Andere servicedoelen waren bijvoorbeeld het wilgenknotten bij de kinderboerderij aan de Ringdijk en de Stichting Homeplan. Bij gelegenheid van haar eerste lustrum focust de club zich opnieuw op de eigen woonomgeving. Na overleg met de deelgemeente heeft zij dit keer als doel om een nieuw en inspirerend kunstwerk in de buitenruimte van Hillegersberg-Schiebroek te (doen) realiseren waar iedere bewoner tros op kan zijn. Betrokkenheid van bewoners is daarom onmisbaar. Enerzijds voor een succesvolle werving van benodigde fondsen, anderzijds als bron van inspiratie en draagvlak voor het te realiseren object. De locatie voor het beoogde object staat nog niet vast. Beargumenteerde ideeën daarvoor zijn welkom! Met het veilen van een aantal mooie kunstwerken en de realisatie van het kunstwerk in de buitenruimte, wil de rotaryclub aandacht vragen voor kunstenaars in het algemeen en in het bijzonder voor hen die verbonden zijn met de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Daarnaast maakt de befaamde, internationaal publicerende en prijzenwinnende fotograaf Max Dereta bij gelegenheid van dit lustrumfeest een treffend kunstwerk van een markant vergezicht over de deelgemeente. Deze unieke foto van 50x70cm is in een beperkte oplage te verkrijgen Vanzelfsprekend komen alle opbrengsten volledig ten goede aan het realiseren van een nieuw en inspirerend kunstwerk in de buitenruimte van Hillegersberg-Schiebroek

Naast beeldende kunst zal “Een Berg Kunst” worden gecomplementeerd met diverse podiumoptredens. Aan de voet van uw eigen berg verzamelt de rotaryclub een groot aantal talenten bijeen op het evenemententerrein aan de Bergse Voorplas. Vele muzen worden vertegenwoordigd; kunst in de buitenruimte naar de letter van het woord. Het wordt een interessante traktatie voor de eigen leefgemeenschap door gevierde professionele kunstenaars en meesterlijke amateurs uit uw eigen buurt. Al met al een gevarieerde, levendige berg kunst die het bekijken en beluisteren waard zal zijn. Laat u verassen!

bron:Rotary Rotterdam-Hillegersberg