HEERENVEEN - Zonder PvdA? GemeenteBelangen Heerenveen pleit voor het doorbreken van de versleten bestuurscultuur in Heerenveen. ,,Misschien is het wel tijd voor een college zonder de PvdAà¢â‚¬, zegt lijsttrekker Age Hartsuiker.
,,Het moet maar eens afgelopen zijn met die politiek van achterkamertjes in Heerenveen. Waar voortdurend zaken beklonken worden die daarna voor de vorm nog even aan de burger voorgelegd worden. Zo ging het bij Het Poortje, het Landelijk Wonen in de Tjalleberter Krite en in een wat verder verleden bij het IBF. En zo mag het straks niet gaan met Thialf en de Centrumplannen.à¢â‚¬
,,Het vertrouwen van de kiezers is nu lang genoeg beschaamd,à¢â‚¬ oordeelt Age Hartsuiker, ,,daar hebben wij de buik van vol. Het is tijd voor verandering en misschien wel tijd voor een college zonder de Partij van de Arbeid.à¢â‚¬

GemeenteBelangen wil niet op voorhand partijen uitsluiten maar wil wel dat er een eind komt aan de jarenlange regentenpolitiek in Heerenveen. Het is nu aan de kiezer om dat mogelijk te maken.