Jongeren die naast (jeugd)zorg ook steun
nodig hebben bij het onderwijs, moeten voortaan met
één toegang worden geholpen. De wachttijden worden zo
korter en duizenden jongeren kunnen jaarlijks sneller zorg krijgen.
Dit zei staatssecretaris Ross (VWS), nadat zij het 'kader
integraal indiceren' in ontvangst had genomen van Van Eijck,
commissaris jeugd- en jongerenbeleid van Operatie Jong.

Jongeren met een handicap of een stoornis
hebben vaak een combinatie nodig van extra jeugdzorg of AWBZ-zorg
en onderwijsondersteuning. Om dit te krijgen, moeten jongeren en
ouders nu nog meerdere indicatietrajecten doorlopen.

Dit leidt tot lange doorlooptijden, dubbel
onderzoek en tot veel administratieve lasten voor de jongeren. Het
gaat om ongeveer tienduizend jongeren die nu in meerdere sectoren
hulp zoeken.

Kader integraal indiceren

In de nieuwe werkwijze kunnen jongeren na
binnenkomst bij een loket van bijvoorbeeld speciaal onderwijs,
Centrum Indicatiestelling Zorg of Bureau Jeugdzorg, een
trajectbegeleider krijgen. Deze trajectbegeleider is het
aanspreekpunt voor het kind of de ouders. Ook zorgt de begeleider
dat er één integrale indicatie wordt geleverd.

Ross wil zo snel mogelijk het kader
integraal indiceren bij wet verplichten. Hierdoor kunnen afspraken
tussen regio's worden ingevoerd en jongeren sneller worden
geholpen.

De staatssecretaris verwacht dat vanaf
2007 duizenden jongeren en hun ouders profiteren van de afspraken
die worden gemaakt. Ook kunnen volgens haar de indicatieverleners
efficiënter werken.

Bron:VWS