De Onderwijsstichting Esprit is de enige kandidaat voor overdracht van de scholen El Faroeq Omar, Abraham Khaliel en At Taqwa van de Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam (SIBA). Esprit voldoet aan de voorwaarden die staatssecretaris Dijksma begin maart heeft gesteld. Dat is gebleken uit gesprekken van het interim-bestuur van SIBA in februari en maart met 13 organisaties.

Het College van Bestuur van Esprit heeft na overleg met en op verzoek van het interim-bestuur van SIBA een intentieverklaring afgegeven over een mogelijke bestuurlijke overdracht van de SIBA-scholen. Hierdoor zouden de scholen open kunnen blijven. Esprit is bereid te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. De kosten van het saneren van ‘ongelukkige’ personele en financiële situaties uit het verleden is voor Esprit onderwerp van gesprek met derden. Onderzoek in de komende weken is gericht op een intentieverklaring van Esprit voor een bestuurlijke overdracht die wordt gesteund door het College van Bestuur van Esprit, het interim-bestuur van de SIBA, de medezeggenschapsraden van beide organisaties en de betrokken ouders en leraren. Daarbij wordt gekeken naar de noodzakelijke kwaliteitsimpuls die met ingang van het nieuwe schooljaar gegeven moet worden, het behoud van de islamitische identiteit van de scholen, de juridische vormgeving van de overdracht en de consequenties voor het personeel, de financiën en de onderwijskundige aspecten. Esprit heeft het voornemen om op 15 mei helderheid over een dergelijke intentieverklaring te geven.

 

Totdat er meer zekerheid is over een eventuele overdracht, worden de noodzakelijke stappen gezet voor een sluiting per 1 augustus. Uit voorzorg zal het SIBA-bestuur het personeel in de komende weken ontslag aanzeggen. De gemeente Amsterdam heeft al afspraken gemaakt met andere schoolbesturen om ervoor te zorgen dat de kinderen van de SIBA-scholen indien nodig per 1 augustus op een andere school terecht kunnen. Wanneer duidelijk wordt dat sluiting onvermijdelijk is, zal de gemeente Amsterdam optreden als bemiddelaar voor de personeelsleden.

 

bron:OCW