Mensen die lichamelijk onvolwaardig zijn moeten door abortus of
euthanasie gedood kunnen worden. Dit type uitspraak is voortaan
strafbaar. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
(CG-Raad) strijdt al jaren voor bescherming tegen discriminatie. Met
succes, want vandaag stemde de Eerste Kamer unaniem voor een wijziging
van het Wetboek van Strafrecht die vervolging wegens belediging of
discriminatie op grond van handicap mogelijk maakt.

Enige jaren geleden nam Jan Troost, voorzitter van de CG-Raad, de proef
op de som. Hij deed aangifte wegens belediging door de cultuurfilosoof
Rietdijk. Maar de rechter kon de zaak niet in behandeling nemen. Er was
geen wet die belediging of discriminatie op grond van handicap
strafbaar stelde.

Daarop ondernam de politiek actie, op aandringen van de CG-Raad. Een
wetsvoorstel uit 2002 werd dankzij inspanningen van Andrà© Rouvoet
(ChristenUnie) en Ella Kalsbeek (PvdA) zelfs nog uitgebreid. Niet
alleen beledigende uitlatingen op papier, maar ook discriminerend
handelen in het dagelijks leven wordt nu strafbaar. Wie iemand op grond
van een handicap kwalificeert als 'minderwaardig', 'geldverslindende
kostenpost' of op een andere manier in een negatief daglicht stelt,
loopt het risico vervolgd te worden.

Weigeringen in horecagelegenheden, met de meest uiteenlopende redenen
(imagoschade, brandgevaar), zijn niet meer toegestaan. Ook het niet
aanbrengen van redelijke aanpassingen aan gebouwen kan onder de
reikwijdte van deze wet vallen. Troost: 'Natuurlijk discrimineert niet
ieder lastig stoepje de rolstoelgebruiker. Dit gaat om fundamentele
rechtsgelijkheid.'

Minister Donner heeft gezegd de wetswijziging per 1 januari 2006 te
willen invoeren. Alle tijd dus voor het kabinet om het jaar 2005 te
benutten voor een brede publiekcampagne die de aandacht vestigt op deze
mijlpaal.

Bron: Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland