(Persbericht) ZOETERMEERS GEZIN, ONNODIG SLACHTOFFER VAN JEUGDZORG, DEEL 3

Melding kindermishandeling is vaak onterecht.

ZOETERMEER, 31-MAART-2011

De geruchtmakende Bolderkar-affaire uit 1988 krijgt na drieëntwintig jaar een nieuw vervolg. Aanleiding is een anonieme melding van kindermishandeling door leiding van een Zoetermeerse Scoutingclub. Leiding van deze Scoutingclub hebben afgelopen jaar verschillende onderzoeken en verhoren op jeugdleden uitgevoerd en daarbij verschillende beschuldigingen geuit. In à©à©n geval is een tien jarige jongen met ADHD en het syndroom van Gilles de la Tourette bijna wekelijks ondervraagd. De jongen heeft hieraan nachtmerries, tics en gedragsstoornissen aan overgehouden. Een van de redenen waarom men de jongen zo langdurig heeft ondervraagd was het feit dat men het gek vond dat hij als tien jarige nog in Sinterklaas geloofde. Daarnaast maakte de jongen regelmatig een erg zenuwachtige indruk.

Zoals ook in 1988 het geval was, blijkt nu ook een sleutelrol weggelegd te zijn voor een orthopedagoge van Bureau Jeugdzorg Haaglanden. Deze heeft zonder relevant onderzoek een van de betrokken gezinnen beschuldigd van kindermishandeling. Ook de rol van de vertrouwensarts is twijfelachtig te noemen. De vertrouwensarts die werkzaam is als homeopaat in Amsterdam heeft een medische verklaring opgesteld zonder de kinderen te hebben gezien. Als basis is de aanname genomen dat de melding van deze Scoutinggroep wel waar moet zijn. Waarop deze aanname is gebaseerd weigert het Bureau Jeugdzorg mede te delen. Ook de Raad van de Kinderbescherming wil niet reageren op deze nieuwe dwaling binnen Jeugdzorg Nederland.

´Het is te triest voor woorden, dat dit tegenwoordig nog zo gebeurd. De jongen heeft natuurlijk na verloop van tijd alleen nog maar dingen gezegd die men wou horen. Een typische Pavlov reactie. We zien dit vaker bij dit soort ondervragen. Wie kan zich niet de Bolderkar affaire, de Schiedamse parkmoord of de Puttense moordzaak herinneren. Allemaal zaken waarbij valse bekentenissen zijn gedaan om maar van het verhoor af te komen. Vooral kinderen zijn hier heel gevoelig voor.Al deze zaken hebben een ding gemeen; ondeskundig handelen en in dit geval een orthopedagoog en een vertrouwensarts die blind zijn voor hun eigen beperkingen. Daarnaast een instelling als Jeugdzorg en de Raad die geen kritiek kan verdragen. Ik heb het dossier van dit gezin doorgenomen, de kinderen zijn verhoord op een wijze die als sinds jaar en dag is verboden. Zo hebben de kinderen snoepjes gekregen als ze wat slechts over papa en mama konden vertellen. Als een van de kinderen wat positiefs te zeggen had, werd het streng toegesproken dat het niet mocht liegen. Het zijn typische voorbeelden van verhoormethoden die hier niet thuis horen en aantonen hoe slecht het is gesteld met de kwaliteit van Jeugdzorg in Nederland,‘˜ Aan het woord is hoogleraar psychologie Robert Sunter.

Onlangs hebben een aantal ouders en leden van de Scoutingclub zich bij het gezin gemeld met informatie over de behandeling van hun oudste zoon. Daarbij is naar voren gekomen dat binnen deze Scoutinggroep een aantal leidinggeven werkzaam is in de Jeugdverzorging en Geriatrie. Dit zou de legitimiteit van de leiding als onderzoeker bevestigen.

´Onzin, pure kwakzalverij. Deze mensen hebben strafbare feiten begaan en moeten zich verantwoorden voor de rechtbank. Een kind zonder toestemming van ouders maandenlang ondervragen en blootstellen aan dit soort stress constitueert mishandeling en belaging. Daarnaast hebben ze het vertrouwen van de ouders ernstig geschaad en hebben ze de privacy van de kinderen gewoon overboord gegooid. De ouders zijn al verwikkeld in een juridische strijd tegen Bureau Jeugdzorg om de valse beschuldiging te weerleggen. We zullen de zaak uitbreidden met een zaak tegen de Scoutinggroep,‘˜ aldus de raadsman van het gezin.

EINDE PERSBERICHT

==================================================================

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de hieronder genoemde contactpersoon

Persgroep: Veritas odium parit
[email protected]