Over ruim vier jaar, in 2010, zal een op
de drie tankstations onbemand zijn. Nu is dat nog een op de vier.
Dit blijkt uit een in opdracht van de BOVAG-afdeling Branche
Behartiging Tankstations (BBT) uitgevoerd strategisch onderzoek van
het onafhankelijk bureau JBR Organisatie-adviseurs bv.

JBR maakte een strategische verkenning
voor de tankstationbranche voor de komende vier jaar. Daarin staat
dat verwacht wordt dat de komende jaren 470
tankstation-ondernemers, vooral uit bedrijfseconomisch oogpunt,
zullen kiezen hun station onbemand te maken en dus ook de shop te
sluiten. In 2010 zullen dan van het verwachte totaal van 4.140
stations, 2.690 bemand zijn en 1.450 onbemand, circa 470 meer dan
nu. De groei van het aantal onbemande stations zal hoofdzakelijk op
het secundaire wegennet plaatsvinden. Maar ook op minder drukke
rijkswegen zullen onbemande stations verschijnen. Op het secundaire
wegennet komt een duidelijkere scheiding tussen
fullservice-stations, met uitgebreide shops en wasstraten en de
onbemande stations.

De oliemaatschappijen spelen met een
marktaandeel van 74 procent een belangrijke rol. Zij zullen zich
verder richten op grote stations langs snelwegen en doorgaande
wegen en doorgaan met het afstoten van kleinere stations. Om de
winst op peil te houden zullen ze het aantal verkochte liters
brandstof per station zoveel mogelijk willen opvoeren.

Behalve een omzetting van circa 470
stations naar onbemand, wordt verwacht dat circa 200, overwegend
kleinere, zelfstandige buurtstations helemaal zal sluiten, omdat
de

winstgevendheid te laag wordt als gevolg
van een te kleine omzet en de aanhoudende

prijsconcurrentie. Hierdoor daalt het
totaal aantal tankstations weer naar 4.140

stations, nog iets boven het niveau van
2003, toen het aantal juist begon te groeien.

bron:Bovag