In 2005 heeft 35 procent van de werknemers
in de particuliere sector een bedrijfsopleiding gevolgd.
Gezamenlijk hebben deze bedrijven ongeveer 2 miljard euro
uitgegeven aan bedrijfsopleidingen. Dit is 1,4 procent van de
arbeidskosten. Dat blijkt uit de ervaringen bij het CBS

Meer mannen dan vrouwen volgen
bedrijfsopleiding

In de onderzochte bedrijven volgt 37
procent van de mannen een bedrijfsopleiding, van de vrouwen is dit
31 procent. Het betreft ruim 1,3 miljoen werknemers, 0,9 miljoen
mannen en 0,4 miljoen vrouwen.

In de kleine bedrijven volgt 26 procent
van de werknemers een cursus of opleiding. In bedrijven met meer
dan 500 werknemers is het deelnamepercentage 46 procent.

Veel cursisten in delfstoffenwinning en
bij banken

Het aantal cursisten verschilt sterk per
bedrijfstak. Koplopers zijn de delfstofwinning met een
deelnamepercentage van 66 procent en de financiële
instellingen met 56 procent. In de horeca volgt slechts
één op de vijf werknemers een bedrijfsopleiding.

De totale uitgaven aan cursussen en
opleidingen zijn bijna 2 miljard euro. Dit is 1,4 procent van de
totale arbeidskosten. Kleine bedrijven geven 1,1 procent van de
arbeidskosten uit aan bedrijfsopleidingen. In grote bedrijven is
dit percentage tweemaal zo hoog. Het hoogste bedrag, gemiddeld
bijna 2 600 euro per werknemer, wordt uitgegeven bij de
delfstofwinning. Het laagst is dit bedrag in de horeca: 120 euro
per werknemer.

Deelname lager dan in 1999

Het percentage werknemers dat in 2005 een
bedrijfsopleiding volgt is 6 procent lager dan in 1999 (41
procent). De uitgaven per werknemer in 2005 zijn met 510 euro
ongeveer gelijk aan die in 1999. Het aandeel van deze uitgaven in
de totale arbeidskosten is in 2005 met 1,4 procent lager dan in
1999 (1,7 procent).

bron:CBS