Eind januari 2007 ontvingen 2,6 miljoen
mensen een AOW-uitkering. Een op de elf AOW-uitkeringen gaat naar
mensen die in het buitenland wonen. Dat blijkt uit de periodieke
waarnemingen van het CBS.

Door vergrijzing neemt aantal uitkeringen
sneller toe

Het tempo waarin het aantal
AOW-uitkeringen stijgt is het afgelopen decennium groter geworden.
Van 1997 tot 2000 steeg het aantal AOW-uitkeringen met 28 duizend
per jaar. Vanaf 2004 nam het aantal 65-plussers met AOW toe met
meer dan 50 duizend per jaar.

Veel AOW-uitkeringen naar België en
Spanje

Eind januari 2007 woonde 9 procent van de
mensen met een AOW-uitkering in het buitenland. De meesten van hen
wonen in België, Spanje en Duitsland. Maar ook naar Turkije,
de Verenigde Staten, Canada en Australië gaan maandelijks
tussen de 10 en de 20 duizend uitkeringen. Van de mensen in het
buitenland krijgt 94 procent een onvolledige AOW-uitkering.

Niet iedereen ontvangt een volledige
AOW-uitkering

Van de AOW-uitkeringen die in Nederland
werden uitbetaald, was 8 procent een onvolledige uitkering. De
reden is dat zij geen AOW-aanspraken hebben opgebouwd over de jaren
die zij in het buitenland hebben gewoond. De verwachting is dat het
aandeel onvolledige AOW-uitkeringen verder zal stijgen. Van de
bevolking van 15 tot 65 jaar had 13 procent eind 2004 geen
volledige AOW-aanspraken opgebouwd.

Allochtonen veel vaker onvolledige AOW

Niet-westerse allochtonen krijgen veel
vaker een onvolledige AOW-uitkering dan autochtonen. Van de
Surinamers, Antillianen en Arubanen met AOW ontving eind januari
2007 ruim 85 procent een onvolledige uitkering. Bij de Turkse en
Marokkaanse ouderen met AOW gold dit zelfs voor bijna iedereen.

Het gaat voornamelijk om de eerste
generatie allochtonen die op latere leeftijd naar Nederland zijn
gekomen en die pas vanaf dat moment AOW-aanspraken konden opbouwen.
Als het inkomen in hun huishouden – AOW-uitkering, eventueel
aangevuld met pensioen – onder de bijstandsnorm ligt, kunnen
zij een beroep doen op de bijstand. In 2006 gingen 27 duizend
bijstandsuitkeringen naar 65-plussers.

bron:CBS