Begin 2007 waren er 300 duizend
bijstandsontvangers. Ruim 35 duizend waren 27 jaar of jonger.
Daarmee gaat een op de negen uitkeringen naar deze leeftijdsgroep.
Bijna een derde van alle jonge bijstandsontvangers zijn
alleenstaande ouders. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het afgelopen jaar daalde het aantal
bijstandsontvangers met ruim 8 procent. De daling onder de jongeren
van 27 jaar of jonger was met 24 procent bijna drie keer zo groot.
Onder jonge alleenstaanden was de daling relatief groot.

Het aantal alleenstaande vaders en moeders
in de bijstand loopt minder snel terug. Bij de jongere
alleenstaande ouders nam het aantal bijstandsuitkeringen met bijna
15 procent af.

bron:CBS