07 oktober 2009 Bemoeizucht en betutteling? Expert-forum buigt zich op zaterdag 7 november bij de landelijk stiefdag over essentiële vragen die bij de vorming van een nieuw gezin komen kijken.

Uit een enquàªte via onze website blijkt dat 82% van de mensen die leven in een nieuw gezin, achteraf gezien meer hadden willen weten over het leven in een nieuw gezin, voordat ze gingen samenwonen of trouwen met hun nieuwe partner. Onderzoek wijst uit dat 60% van de stiefgezinnen binnen enkele jaren weer uit elkaar valt. Uit deze cijfers zou kunnen blijken dat mensen te snel of onvoldoende voorbereid in een nieuw gezin stappen.
Bij echtscheiding zijn ouders sinds 1 maart verplicht om een ouderschapsplan op te stellen, er wordt hierbij echter totaal geen rekening gehouden met het leven na de echtscheiding en het feit dat er (na een aantal jaren) weer een nieuw gezin wordt gevormd. Welke gevolgen heeft dit voor de kinderen?

Tijdens de Landelijke Stiefdag op 7 november buigt een expert-forum zich ondermeer over de vraag of het opstellen van een ouderschapsplan voor het vormen van een stiefgezin verplicht zou moeten zijn. Het is sinds begin dit jaar immers al wel verplicht een ouderschapsplan op te stellen bij echtscheiding. Is dit een stap te ver en te bemoeizuchtig? Mag de politiek à¼berhaupt zo ver gaan of moet de politiek zo ver gaan!

Ons deskundige en professionele forum zal een open en nieuwswaardig debat voeren over de volgende stellingen:

à¢â‚¬¢ Geen contact tussen kind en uit huis wonende andere ouder is minder schadelijk dan contactdwang bij spanningen en conflicten.

à¢â‚¬¢ Weerstand voelen naar je stiefkind is een signaal

à¢â‚¬¢ Een nahuwelijk is voor de ouders, een stiefgezin voor de kinderen.

à¢â‚¬¢ Het opstellen van een ouderschapsplan zou voor het vormen van een stiefgezin verplicht moeten zijn.

Het deskundigenpanel bestaat uit de volgende personen, die elk vanuit een eigen perspectief een duidelijke visie hebben op het nieuwe gezin:

Djoeke Veeninga
Djoeke Veeninga is journalist, presentator en programmamaakster van ondermeer het VPRO programma "Het Nahuwelijk". Naast haar werk voor radio en TV heeft zijn een aantal boeken geschreven. Haar vierde boek, à¢â‚¬à…“Het nahuwelijk, gaat over het behouden van een goede verstandhouding tussen ex-partners.

Peter Jongerius
Peter Jongerius is stiefvader, coach en trainer en is opgeleid tot conflictbemiddelaar en coach/counseller. In zijn praktijk begeleidt Peter vooral ook mannen met vragen over hun man-zijn en het omgaan met hun rol als vader, stiefvader, echtgenoot, partner,....

Ed Spruijt
Ed Spruijt is onderzoeker, schrijver en senior docent/onderzoeker bij de onderzoeksgroep adolescentie aan de Universiteit Utrecht. Hij doet vooral onderzoek op het gebied van scheiding en kinderen en neemt daarin een pittige positie. Ed is ondermeer auteur van de boeken "Het verdeelde kind" en "Scheidingskinderen".

Corrie Haverkort
Corrie Haverkort is voorzitter van de SSN en filosoof/ethica. Zij is gespecialiseerd in ethische vragen rondom de vorming van een stiefgezin. Tevens is zij eindredacteur van het blad Nieuw Gezin.

Joan Ferrier
De forumdiscussie wordt geleid door Joan Ferrier. Zij is directeur van E-Quality, het kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit. E-Quality geeft op basis van feiten, cijfers, praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten betrouwbare informatie en objectieve adviezen aan overheden, politici en maatschappelijke organisaties. Met als doel het stimuleren van gelijke behandeling, individuele en gelijkwaardige ontwikkeling van alle mensen. Eind 2008 heeft E-Quality het onderzoek Nieuwe Gezinnen gepubliceerd.

à¢â‚¬à…“Wij zijn zeer verheugd en trots dat dit zeer deskundige panel haar medewerking verleend om ons in onze doelstelling te steunen. Het gaat er immers om dat zoveel mogelijk mensen kennis opdoen van de dynamiek binnen stiefgezinnen en goed geïnformeerd zijn over de het leven in een nieuw gezin. Deze forumdiscussie in combinatie met de zeer waardevolle workshops in de middag, maakt dat deze Landelijke Stiefdag een must is voor iedereen die leeft in of te maken heeft met een nieuw gezin. Zodat steeds meer stiefgezinnen WEL voorbereid zijn!, aldus Corrie Haverkort, voorzitter van de Stichting Stiefgezinnen Nederland.

Meer informatie over de Landelijke Stiefdag op 7 november 2009, de stellingen die tijdens de forumdiscussie besproken worden en de sprekers vindt u op www.nieuwgezin.info

Noot voor de redactie:
Neem voor meer informatie contact op met:

Stichting Stiefgezinnen Nederland
Astrid Kies
Tel.: 06 452 60 571
E-mail: [email protected]

Website: http://www.nieuwgezin.info