De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar bij een vijfde deel van de circa 500 gecontroleerde bouwbedrijven opgetreden wegens illegale arbeid. Meer dan de helft van de 250 bezochte particulieren kreeg proces-verbaal omdat ze hun huis lieten verbouwen door werknemers die in Nederland niet aan de slag mogen.  

Tijdens de inspecties trof de Arbeidsinspectie 764 werknemers aan die aan de slag waren zonder dat de werkgever over de benodigde werkvergunning beschikte. Ongeveer een derde van hen had bovendien geen verblijfsvergunning en verbleef dus illegaal in ons land. In totaal heeft de Arbeidsinspectie zeven zaken overgedragen aan de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Het gaat om gevallen waar vermoedens bestonden van georganiseerde illegale arbeid.  
 
De Arbeidsinspectie krijgt steeds meer signalen over de inzet van illegale werknemers bij verbouwing of renovatie van woningen van particulieren. Daarom zijn de inspecties bij particuliere opdrachtgevers in 2004 vervijfvoudigd ten opzichte van een jaar eerder. De toename van het aantal tips is mede te danken aan de meldpunten die de branche heeft opgericht.  
 
Ook in 2005 blijft de Arbeidsinspectie actief controleren in de bouw. Sinds 1 januari geldt het zogenoemde lik-op-stukbeleid en zijn de boetes voor illegale arbeid fors omhoog gegaan. Particulieren kunnen rekenen op een boete van 4000 euro per illegale bouwvakker. Voor bouwbedrijven geldt een bedrag van 8000 euro per werknemer. De overheid treedt hard op, omdat illegale arbeid ertoe kan leiden dat legale werknemers werkloos raken of blijven en een beroep moeten (blijven) doen op een uitkering. Bovendien ondervinden bonafide ondernemers oneerlijke concurrentie  door de inzet van illegale arbeid.  
 
bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular