Bij een controle van de Inspectie Verkeer
en Waterstaat, het KLPD en de Koninklijke Marechaussee op
pendelbussen uit de wintersportgebieden bleken 20 van de 64
gecontroleerde touringcars in overtreding. De actie, die vooral
gericht was op de rij- en rusttijden, werd zondagochtend 25
februari uitgevoerd bij de grensovergang op de A76 nabij Heerlen.
In drie gevallen mochten de bussen niet verder en moesten
vervangende chauffeurs worden opgeroepen.

Bij de meeste overtredingen was er door de
chauffeurs te weinig gerust of te lang doorgereden. Daarbij had een
aantal chauffeurs verzuimd de reistijd naar de opstapplaats op te
voeren als werktijd. Bij één bus was de
snelheidsbegrenzer te hoog afgesteld. Twee chauffeurs hadden de
controleapparatuur gemanipuleerd. Zij kregen allebei een boete van
€ 1320.

In totaal werd voor € 8230 aan
bekeuringen opgelegd. Een mogelijke verklaring voor een deel van de
overtredingen is de gebleken onbekendheid van vooral buitenlandse
chauffeurs met de verplichting om reistijden voorafgaande aan de
dienst ook als werktijd aan te merken. Opvallend was ook het hoge
aantal Belgische overtreders. Van de twintig bekeurde bussen kwamen
er vijftien uit België.

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat