(Persbericht) Bij VRB Belastingadviseurs, specialist in het omzetten van een eenmanszaak naar BV of holdingstructuur, komen in steeds grotere aantallen vragen binnen van ondernemers, die hun eenmanszaak willen omzetten naar BV of holdingstructuur. Er zijn voor ondernemers twee belangrijke overwegingen na te denken over het omzetten van hun eenmanszaak naar BV of holdingstructuur; minder risico in privà© en fiscaal voordeel met een BV.

Van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs: à¢â‚¬Å“De meeste ondernemers lopen al vanaf de start van hun bedrijf rond met de vraag, vanuit welke rechtsvorm (eenmanszaak, VOF, maatschap, BV) zij hun onderneming willen gaan drijven. Heeft een ondernemer uiteindelijk de keuze gemaakt te starten vanuit bijvoorbeeld een eenmanszaak, dan wordt de winst jaarlijks belast tegen het inkomstenbelastingtarief. Dergelijke ondernemingen worden ook welk IB ondernemingen genoemd. Heeft een ondernemer gekozen voor een dergelijke IB onderneming, dan kan op deze keuze later worden teruggekomen. Men kan de eenmanszaak op een later tijdstip belastingvrij omzetten naar een BV of holdingstructuurà¢â‚¬ aldus Van Rijswijk.

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat ondernemers met een eenmanszaak - er om uiteenlopende redenen - voor kiezen met hun bedrijf verder te willen vanuit een BV of holdingstructuur. Van Rijswijk: à¢â‚¬Å“De redenen om de eenmanszaak om te zetten naar BV of holdingstructuur ligt gelegen in fiscale en niet fiscale voordelen. Gaat het goed met de eenmanszaak en loopt de winst in de eenmanszaak op, dan zijn de motieven om de eenmanszaak om te zetten in een BV of holdingstructuur vaak fiscaal van aard. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de winst bij verkoop van de werk BV door een holding BV onbelast te ontvangen. Gaat het minder goed met de eenmanszaak dan loopt de ondernemer vaak ook in privà© veel risico. Met een BV wordt getracht deze risico‘˜s buiten de privà©sfeer te houden. Voorziet een ondernemer bijvoorbeeld een dreigend faillissement en wil hij in zijn eigen koopwoning blijven wonen dan is een tijdige omzetting naar een BV noodzakelijk.