Website Politie Persberichten blijkt succesvol en trekt nu al duizenden bezoekers per dag.

Politie Persberichten is een nieuwe website met alle publieke Politie Persberichten van de diverse Nederlandse Politiekorpsen. De wijze waarop de Politie berichten worden ontsloten is ideaal voor journalisten en redacties om eenvoudig op de hoogte te blijven van de laatste politie berichten. De website is zodanig ingericht om de gegevens op een overzichtelijke wijze te presenteren. Daarnaast is de website geoptimaliseerd voor Social Media en kunnen bezoekers reacties of commentaar geven op de berichten.

De website Politie Persberichten bleek tijdens de test fase plotseling veel bezoekers te trekken. Hierop is er hard gewerkt door de ontwikkelaars en systeembeheerders om de website versneld in productie te nemen. Het doel van de website is om alle publieke persberichten van Nederlandse Politiekorpsen te centraliseren en te ontsluiten. Daarnaast dienen de gegevens op een overzichtelijke wijze te worden gepresenteerd en dient men de "Politie Persberichten Databank" eenvoudig te kunnen raadplegen. De politie berichten worden gearchiveerd voor toekomstig gebruik en zijn altijd te raadplegen.

De website Politie Persberichten (http://politie.emea.nl) is een initiatief van "World Press Release" welke geoptimaliseerd is voor Social Media en commentaar van bezoekers. Sinds de start blijkt er veel belangstelling te zijn en trekt de website nu al duizenden bezoekers per dag. De website is zodanig ingedeeld dat men heel eenvoudig online de laatste Politie Berichten kan raadplegen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om middels de RSS Feed op de hoogte te blijven van alle actuele Politie Berichten.

Over World Press Release
World Press Release is de nieuwe naam van "Emea Nieuws Netwerk" welke sinds 2002 actief is op het gebied van online persberichten. World Press Release is nu internationaal actief en heeft onlangs persberichten websites in de Spaanse en de Engelse taal overgenomen. Het doel is om een ieder de mogelijkheid te geven om op een eenvoudige en moderne manier online persberichten te publiceren welke zijn geoptimaliseerd voor Social Media.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u de website https://www.emea.nl raadplegen.

Website: http://politie.emea.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular