Het extreem warme weer in de maand april
kent ook donkere kanten: De eerste barbecue-slachtoffers van dit
jaar zijn al in de brandwondencentra opgenomen. De oorzaak is
nagenoeg in alle gevallen hetzelfde, het aansteken van de barbecue
met spiritus, wasbenzine of brandgel. Daarom doet de Brandwonden
Stichting, vlak voor het warme Koninginnedag-weekend en de
meivakantie, een oproep om de barbecue alleen met aanmaakblokjes
aan te steken.

Brandwondenarts Han Boxma, hoofd van het
brandwondencentrum Rotterdam, heeft nu al kinderen onder
behandeling met ernstige barbecue-verbrandingen. 'kinderen staan
vaak in de buurt van de barbecue als die wordt aangestoken. Gebeurt
dit met brandgel, wasbenzine of spiritus, dan kan er een steekvlam
ontstaan die ernstige brandwonden veroorzaakt. Het is treurig om
vast te stellen dat we elk jaar soortgelijke slachtoffers
opnemen.'

Eén op de vijf steekt barbecue
gevaarlijk aan Rob Baardse, hoofd Preventie bij de Brandwonden
Stichting, beaamt dat veel ongevallen gebeuren door het verkeerd
aansteken van de barbecue. 'Onderzoek van de Stichting toont aan
dat één op de vijf mensen de barbecue op een
onveilige manier aansteekt met bijvoorbeeld brandgel of spiritus.
Daar waarschuwen wij met klem tegen! Ons advies is simpel: Steek
barbecues alleen aan met aanmaakblokjes.'

Kinderen lopen grootste risico

Ook herkent de heer Baardse dat vooral
kinderen het slachtoffer zijn: 'Jaarlijks melden zo'n 120 mensen
na een barbecueongeval zich bij de spoedeisende hulp met
brandwonden. Ruim een kwart van deze slachtoffers is jonger dan 5
jaar. Een tiental kleine kinderen wordt voor langere tijd in een
ziekenhuis opgenomen.' Volgens Rob Baardse komt dit omdat kinderen
onvoorspelbaar en nieuwsgierig zijn: 'Kleine kinderen staan ineens
met hun handjes aan de barbecue, of kijken geïnteresseerd toe
hoe papa de barbecue aansteekt. Een steekvlam gaat altijd van
degene die de barbecue aansteekt af, dus vaak richting degene die
staat toe te kijken. Helaas raakt zo'n vlam dan de kleine kinderen
op hoofd- of schouderhoogte met alle ernstige gevolgen... Dus, al
gebruik je aanmaakblokjes, zorg alsjeblieft dat kinderen uit de
buurt blijven van de barbecue!'

Vervroegde campagne

Door het vroege mooie weer zijn er nu al,
vóór het begin van het barbecueseizoen, kindjes
opgenomen in de brandwondencentra. 'Daar moeten we direct wat aan
doen', zegt Rob Baardse, 'We hebben een barbecuecampagne in juni
gepland, maar de cijfers uit de brandwondencentra nopen ons om nu
al actie te ondernemen. Daarom laten we nu vast de waarschuwing
uitgaan om geen spiritus, brandpasta, brandgel of andere vluchtige
aanmaakmiddelen te gebruiken. Ook zullen we onze campagne
vervroegen.'

Informatie: Brandgel

Brandgel, ook wel brandpasta genoemd,
wordt door consumenten in de zomermaanden vooral gebruikt als
brandstof voor vuurpotten en aanmaakmiddel van barbecues. De
brandstof bestaat veelal uit een licht ontvlambare alcohol met
water en bindmiddel. Met warm weer verdampt in de fles al een deel
van de alcohol uit de gel, waardoor er een zeer licht ontvlambaar
gas bovenin de fles ontstaat. Een vonkje kan voldoende zijn - de
barbecue hoeft dus niet eens aan te zijn - om de fles te laten
ontploffen.

bron:Ned. brandwonden stichting