Onder grote belangstelling van de plaatselijke bevolking en in
aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Irakese Provinciale
Departement van Wegen en Bruggen en commandant van de Bravo Compagnie,
is vanmiddag de eerste brug geopend die door Verkeer en Waterstaat aan
de Irakese overheid is geschonken. De brug van Alw'Ar is gebouwd
ongeveer halverwege As Samawah en Al Rumaythah en verbindt een gebied
waar zo'n 400 gezinnen wonen.

Afgelopen oktober heeft minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat
ruim 1.800 ton baileybrugslag-materiaal geschonken aan Irak. Het
materiaal is bestemd voor de wederopbouw van het land. Het gaat om
losse elementen die flexibel zijn in te zetten, bijvoorbeeld voor het
in korte tijd bouwen van meerdere kleine bruggen die enkele tientallen
jaren kunnen meegaan. In totaal zullen zes bruggen worden opgeleverd in
de komende maanden. De bruggen worden gebruikt ter vervanging van de
vernielde infrastructuur.

Het materiaal was eigendom van Rijkswaterstaat. Naar aanleiding van een
vraag vanuit Irak naar brugmateriaal, is in overleg met het ministerie
van Defensie en andere betrokkenen besloten de partij te schenken aan
de Iraakse autoriteiten. Afgelopen oktober is het brugslagmateriaal
naar Irak verscheept. De bouw van de brug is ondersteund door de
Nederlandse Genie in Irak, die samen met een lokale aannemer de bouw
van de baileybrug hebben gerealiseerd.

Op 21 december is de laatste hand gelegd aan de Baileybrug in Irak

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat