Op vrijdag 29 april 2005 krijgen Nynke de Lange en Yvette Stobbe de eerste bullen van de opleiding Criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam uitgereikt. De studie ging in 2004 van start als doctoraalstudie en mag zich thans op een overweldigende belangstelling verheugen. Vanaf september 2005 zal voor Criminolgie een numerus fixus gelden.

De opleiding Criminologie ging in september 2001 als doctoraalstudie van start, in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam. De opleiding, die toen alleen openstond voor studenten met een propedeuse Nederlands recht of Sociale Wetenschappen, trok in het eerste jaar al 63 studenten. Met de komst van een eigen eerste jaar in 2004 heeft Criminologie zich inmiddels ontwikkeld tot een volledig zelfstandige opleiding binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en is het aantal eerstejaars gestegen tot 185. Vanaf september 2005 geldt voor de studie een numerus fixus ingesteld, met een maximum van 120 studenten.

Nynke de Lange heeft onderzoek gedaan naar georganiseerde mensensmokkel vanuit het perspectief van de gesmokkelde migranten. Centraal stonden de vragen waarom en hoe vreemdelingen met mensensmokkelaars reizen en in hoeverre gesmokkelde migranten als slachtoffers zijn te typeren. De Lange stelt dat het beeld van mensensmokkel als slachtofferloos delict genuanceerd moet worden, aangezien er tijdens en na de reis sprake kan zijn van omstandigheden waar vreemdelingen niet voor gekozen hebben en waarbij zij tevens een behandeling ondergaan die in tegenspraak is met de idee van vrijheid van handelen.

Yvette Stobbe deed onderzoek naar het wapengebruik tijdens geweldsdelicten. Zij analyseerde ca. 700 aangiftes van geweldsmisdrijven die gedurende 2002 en 2003 in drie Rotterdamse buurten werden geregistreerd. Bij ongeveer eenderde van deze aangiftes werd melding gemaakt van het gebruik van een wapen door de verdachte(n). De kans op wapengebruik bleek groter te zijn indien er sprake was van een mannelijk slachtoffer of indien er aanwijzingen waren dat de verdachte drugs had gebruikt. Nader onderzoek zal uit moeten wijzen in hoeverre de bevindingen uit deze drie buurten gegeneraliseerd kunnen worden naar andere Rotterdamse buurten.

bron:Erasmus Universiteit