(Persbericht) Wat zijn de beste praktijkvoorbeelden rond e-factureren en factuurautomatisering?

Arnhem, 21 februari 2011 De eerste genomineerden in de vierde Gouden Facturen-competitie voor de maand januari zijn bekend. De drie organisaties die kans maken op een finaleplek op 17 mei tijdens het vierde Factuurcongres in Eindhoven zijn Logius / Ministerie van EL&I met het PDF UBL-formulier, Ricoh met Portbase en Digipoort van Logius.

Genomineerden maand januari
Maandelijks worden er nieuwe genomineerde organisaties bekendgemaakt. De eerste groep van drie bestaat uit Digipoort, Portbase en het PDF UBL-formulier. Digipoort is het 'elektronische postkantoor' van de overheid voor bedrijven, Portbase verzorgt logistieke informatie-uitwisseling in de Nederlandse havens en het PDF UBL-formulier maakt het mogelijk voor ondernemers om e-facturen op te stellen. Deze drie cases zijn genomineerd vanwege hun bewezen toepasbaarheid, het feit dat de implementatie voltooid is, het een grote mate van vernieuwing in hun segment teweegbrengt en vanwege het potentieel volume dat met de toepassing gepaard gaat.

De procedure
Iedereen die zich bezighoudt met e-factureren en factuurautomatisering kan tot 1 mei 2011 kans maken om genomineerd te worden. Iedereen mag zijn eigen product of initiatief aandragen via www.goudenfacturen.nl. Aan het eind van elke maand worden uit de ontvangen en verzamelde praktijkvoorbeelden de nominaties bekendgemaakt. De onafhankelijke jury hanteert de volgende criteria voor de bepaling van de finalisten: de bewezen toepasbaarheid, mate van gereedheid, vernieuwing en marktvolume.

Finalisten
Alle inzendingen worden op de website van de Gouden Facturen geplaatst. Uit de beoordeling komen de finalisten voort, die in een videopresentatie hun case kort toelichten voor de jury en het publiek in het Evoluon. De jury reikt tijdens het plenaire onderdeel van het Factuurcongres de prijzen uit. Op basis van de eerder gepubliceerde finalisteninformatie en de videopresentaties SMS‘˜t en Twittert het publiek de winnaar van de Publieksprijs.

Deadline
Voor iedere organisatie met een klantcase rondom e-factureren of factuurautomatisering wordt is kosteloze inschrijving tot 1 mei mogelijk.

Meer informatie is te lezen op www.goudenfacturen.nl

Einde persbericht

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
Factuurwijzer
Westervoortsedijk 50 | 6827 AT ARNHEM
+31 (0)26-3214607 | www.factuurwijzer.nl | [email protected]