Capelle aan den IJssel - Pfizer bv heeft vandaag bekendgemaakt
Lyrica(r) (pregabaline) op 1 maart 2005 op de markt te brengen voor de
behandeling van perifere neuropathische pijn bij volwassenen en als
aanvullende therapie bij volwassenen met partiële epilepsie met of
zonder secundaire gegeneraliseerde aanvallen. Lyrica(r) is een nieuw,
door Pfizer ontwikkeld geneesmiddel, en is het eerste middel dat in
Nederland is geregistreerd voor de indicatie perifere neuropathische
pijn. Lyrica(r) wordt volledig vergoed onder bepaalde voorwaarden. 

 
Neuropathische pijn (zenuwpijn) wordt gekenmerkt door een chronisch
pijnlijk gevoel dat vaak wordt omschreven als brandend, tintelend of
schietend. Neuropathische pijn, waaraan naar schatting zo n 3% van de
Europese bevolking lijdt, is een van de moeilijkst te behandelen vormen
van pijn. De pijn treedt op bij verschillende aandoeningen, zoals
diabetes, gordelroos, kanker en AIDS. Ook aangezichtspijn en pijn na
operaties waarbij zenuwen zijn beschadigd vallen hieronder. Er zijn
momenteel nog maar weinig behandelingen die beschikbaar zijn en voldoen
aan de behoeften van arts en patiënt.  
 
De introductie van Lyrica(r) is gebaseerd op de gegevens uit tien
klinische onderzoeken met 2.750 patiënten in onderzoeksinstellingen
uitgevoerd in verschillende landen.  
In gecontroleerde klinische onderzoeken met patiënten die lijden aan
neuropathische pijn, veroorzaakt door gordelroos of diabetes, werd al
vanaf de eerste week een significante verlichting van pijn
geconstateerd. Ongeveer 47% van de patiënten die met Lyrica(r) werden
behandeld ondervonden een afname van de pijn met 50%. Tevens toonden
alle onderzoeken een significante verbetering van de slaap aan. Deze is
door de pijn vaak verstoord.  
 
Hoewel er geen uitgebreide gegevens beschikbaar zijn over de kosten die
met neuropathische pijn gepaard gaan, is wel duidelijk dat de
aandoening in hoge mate bijdraagt aan de directe kosten van medische
zorg en indirecte kosten met betrekking tot de arbeidsproductiviteit en
ziekteverzuim.  

Bron: PFIZER