Zaterdag 7 mei 2005 heeft de Nederlandse ambassadeur in Roemenië, mr. P.J. Wolthers, de diplomas uitgereikt aan de Roemeense studenten, die de afgelopen 3 jaar de opleiding Groenbeheer hebben gevolgd en met succes hebben afgerond. De uitreiking vond plaats in Cà¢mpia Turzii, de plaats waar de studenten vandaan komen, tevens partnergemeente van de gemeente Putten.

Bij de uitreiking waren aanwezig burgemeester mr. B.J. van Putten en de heer
J. Westhuis namens de gemeente Putten, de directeur van ISS Landscaping Services en een vertegenwoordiging van Helicon Opleidingen en Hovycon.

Sinds mei 2002 volgen inwoners van de Roemeense gemeenten Cà¢mpia Turzii en Turda - mede op initiatief van het gemeentebestuur van Putten - de opleiding Groenbeheer. Dit project is een unieke samenwerking tussen ISS Landscaping te Harderwijk, Helicon Opleidingen te Apeldoorn, Novycon te Harderwijk en de gemeente Putten. Ambassadeur, tolk, dhr. van Panhuis van Helicon/Novycon en een student

Het betreft een opleidings- en stageproject: drie blokken van elk 24 weken per jaar. De praktische opleiding wordt gevolgd binnen ISS en de stageplaatsen bevinden zich onder meer in het groenbeheer van de gemeente Putten. De theoretische scholing vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Helicon Opleidingen. Deze scholing, alsmede vorming, begeleiding en coaching wordt verzorgd door Novycon.

bron:Gemeente Putten