De Stichting LightRec,verantwoordelijk
voor de milieuvriendelijke inzameling en verwerking van afgedankte
gasontladingslampen en armaturen, heeft een uitstekend eerste jaar
achter de rug. LightRec zamelde in 2006 in totaal 1.960 ton van dit
soort lampen in. Dit komt neer op een inzamelpercentage van ruim
40% van het totaal aantal op de markt gebrachte
gasontladingslampen.

Ook de inzameling van armaturen groeide
gedurende het jaar sterk. De opbouw van de financiële reserve
die nodig is om een jaar exploitatiekosten te dekken, en dient ter
zekerstelling van de continuïteit van het inzamelingsysteem,
is reeds in het eerste jaar opgebouwd. Dientengevolge heeft de
Stichting de verwijderingsbijdrage met ingang van 1 januari van dit
jaar kunnen verlagen. Voor gasontladingslampen bedraagt deze in
2007 euro 0,14 (was euro 0,30) en armaturen euro 0,50 (was euro
1,38), inclusief btw.

Volgens het bestuur van de Stichting
LightRec zijn alle kinderziektes inmiddels overwonnen en kan de
Stichting zich in 2007 richten op een verdere uitbouw van het
systeem en samen met VROM misbruik van het systeem door'free
riders'(bedrijven die geen afdracht plegen) strikt gaan handhaven.
De Stichting LightRec verzorgt sinds augustus 2005 de verplichte
inzameling en verwerking van afgedankte gasontladingslampen en
armaturen in opdracht van een groot deel van de Nederlandse
producenten en importeurs van deze producten. Met de inmiddels
opgebouwde financiële reserve bij LightRec, hebben zij daarmee
ook individueel voldaan aan de door VROM wettelijk voorgeschreven
garantieverplichting.

De Stichting kreeg in 2006 ook te maken
met tegenwerking van een zestal detailhandelsketens. Omdat LightRec
eveneens heeft gekozen voor een (zichtbare) verwijderingsbijdrage
op spaarlampen en tl-buizen, diende dit zestal een beroep in bij de
Raad van State. Zij vonden dat toezichthouder VROM ten onrechte het
in hun ogen 'dure' inzamelingssysteem van LightRec had
goedgekeurd. Dat beroep is inmiddels door de Raad verworpen.

2007: voorlichting en samenwerking

LightRec wil in 2007 het inzamelsysteem
verder uitbouwen en ervoor zorgen dat alle betrokken producenten en
importeurs in Nederland aan de wettelijke verplichtingen voldoen.
Dat zal in eerste instantie gebeuren door het geven van
voorlichting. 'We kijken uit naar een jaar waarin we positief
willen samenwerken met alle betrokken partijen', aldus Rob
Koppejan, vanaf 1 maart dit jaar de nieuwe voorzitter van de
Stichting LightRec. 'De Europese Richtlijn ligt er nu eenmaal, met
bescherming van het milieu als doelstelling. Het is verheugend te
constateren dat de huidige deelnemende bedrijven ook werkelijk
overtuigd zijn dat de recycling van deze lampen een positieve
bijdrage hieraan levert. Verder is het net als met de
Belastingdienst: leuker kunnen we het niet maken, wel
gemakkelijker'. LightRec rekent in deze wel op 'handhaving door
de VROM-inspectie' indien de wet wordt overtreden.

De huidige voorzitter van het bestuur
Hendrik van den Boogaard, één van de oprichters van
de Stichting Lightrec, gaat met pensioen maar blijft als adviseur
van het bestuur actief.

bron:Nvmp