Onder toeziend oog van familieleden van de
in 2003 overleden Johan Stekelenburg en tal van genodigden werd in
Delft het allereerste Johan Stekelenburg Compliment uitgereikt.
Rotterdam Airport BV ontving het kunstwerk en de bijbehorende
15.000 euro uit handen van de weduwe van Johan Stekelenburg, Heleen
Hoekstra.

Het Compliment is een schouderklop voor
een persoon of organisatie die zich onbaatzuchtig inzet voor mensen
die niet makkelijk aan een baan komen. Met het Compliment wil
initiatiefnemer Start Foundation tevens de nagedachtenis levendig
houden aan medeoprichter Johan Stekelenburg.

Rotterdam Airport was de jury opgevallen
door de projecten: Marok'Kans en Ban Sigui. Projecten waarmee
geprobeerd wordt jonge Marokkanen en jonge Antillianen zonder
startkwalificaties op weg te helpen. De jury, onder voorzitterschap
van oud-minister Bert de Vries, vond de inspanningen van Rotterdam
Airport om kansarme jongeren betere beroepsperspectieven te bieden,
heel bijzonder. Het geeft volgens de jury goed weer waar het bij
het Johan Stekelenburg Compliment om gaat: iets doen voor een ander
dat niet primair tot je kerntaak hoort. Rotterdam Airport moet
zorgen voor een adequate afhandeling van passagiers en vliegtuigen.
Moeilijk plaatsbare jongeren helpen is iets heel anders. Daarbij
kiest Airport ook nog eens voor niet de makkelijkste doelgroep en
hanteert het een geheel eigen aanpak. Een aanpak die zich kenmerkt
doordat een stevig beroep gedaan wordt op het doorzettings- en
uithoudingsvermogen van de deelnemers. Voor de deelnemers wordt
daardoor echt een verschil gemaakt. Ook het feit dat Rotterdam
Airport in het eerste project alle financiële lasten zelf
droeg, wordt door de jury als extra bijzonderheid opgemerkt.

Start Foundation wil met de introductie
van het Johan Stekelenburg Compliment ook anderen aansporen zich in
te spannen voor mensen met een kwetsbare positie op de
arbeidsmarkt. Dat is bij de eerste editie meteen ook gelukt.
Eindhoven Airport heeft inmiddels laten weten graag ook een project
zoals dat in Rotterdam te gaan uitvoeren. Rotterdam Airport
directeur Roland Wondolleck verklaarde tijdens de uitreiking dat
hij de 15.000 euro van het Compliment gaat gebruiken voor een derde
project dat op stapel staat.

bron:Start Foundation

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular