Werkgevers en werknemers krijgen vanaf
januari 2007 meer mogelijkheden om samen afspraken te maken over
hoe werknemers zo veilig en gezond mogelijk hun werk kunnen doen.
De nieuwe Arbowet, waar de Eerste Kamer mee akkoord is gegaan,
geeft sociale partners ruimte om het arbobeleid goed aan te laten
sluiten op specifieke werksituaties in sectoren of bedrijven.

Als de wet ingaat, schrijft de overheid
niet meer tot in detail voor aan welke eisen ondernemingen moeten
voldoen. Wel zijn er zogenoemde doelvoorschriften, waarin staat wat
het beschermingsniveau moet zijn. Bijvoorbeeld dat als een
werknemer wordt blootgesteld aan een geluid van 85 decibel of meer,
dan moet de werkgever beschermende maatregelen nemen. Werkgevers en
werknemers kunnen per sector regelen hoe ze dat bereiken. In
discotheken waar werknemers langdurig worden blootgesteld aan harde
muziek, zullen partijen andere maatregelen nemen dan op werkplekken
waar zo nu en dan met lawaaierige machines wordt gewerkt.

Vakbonden en werkgeversorganisaties leggen de afspraken die zij in
de verschillende sectoren maken, vast in zogenoemde arbocatalogi.
Daarin kunnen bedrijven vervolgens opzoeken op welke manieren en
met welke middelen zij hun werknemers voldoende kunnen beschermen.
Omdat werkgevers en werknemers het arbobeleid samen invullen,
krijgt het binnen de ondernemingen meer draagvlak, verwacht
demissionair staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

Voor ondernemers is de nieuwe Arbowet
financieel voordelig. Doordat het aantal arboregels is verminderd,
besparen ze jaarlijks in totaal 99 miljoen euro.

De komende periode worden alle partijen
die te maken krijgen met de nieuwe Arbowet op de hoogte gebracht
van de veranderingen via een campagne. Die bestaat onder andere uit
voorlichtingsbijeenkomsten, advertenties in dag- en weekbladen en
radiospotjes. De website http://www.arbonieuwestijl.nl is al in de
lucht.

bron:SZW