De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Wetsvoorstel uitbreiding
rechtsgevolgen VAR (verklaring arbeidsrelatie) van minister De Geus van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Wijn van
Financiën. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2005 de zogeheten
verklaring arbeidsrelatie van de Belastingdienst opdrachtgevers
vrijwaart van betaling van premies werknemersverzekeringen en
loonbelasting. Zelfstandigen en andere opdrachtnemers kunnen bij de
Belastingdienst een aanvraag voor een VAR indienen.  

De vrijwaring van de opdrachtgever van betaling van premies en
loonbelasting geldt als de Belastingsdienst verklaart dat de aanvrager
een zelfstandig ondernemer is (VAR-winst) of
directeur-grootaandeelhouder (VAR-dga). De VAR geldt voor maximaal à©à©n
kalenderjaar. Vrijwaring geldt ook voor een in het volgende jaar
doorlopende opdracht, maar alleen als de opdracht và³à³r 1 november van
het lopende jaar is verleend en op dat moment nog geen VAR is
afgegeven.   
Met de nieuwe VAR willen de bewindslieden het zelfstandig
ondernemerschap aantrekkelijker maken. De nieuwe VAR geeft de
opdrachtgever van de zelfstandig ondernemer de zekerheid dat hij
achteraf geen belasting en premie moet betalen. De zelfstandig
ondernemer of directeur-grootaandeelhouder die op basis van de
verklaring werkt, heeft bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid geen
recht op een WW- of WAO-uitkering.  

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid