De Eerste Kamer heeft op 7 november de Wet
handhaving consumentenbescherming (Whc) aangenomen. Op basis van
deze wet krijgt de door staatssecretaris Van Gennip (Economische
Zaken) opgerichte Consumentenautoriteit bevoegdheden om haar taak
met betrekking tot consumentenbescherming uit te voeren. Van
Gennip: ‘Deze wet brengt het consumentenbeleid en de
consumentenbescherming een flinke stap verder.’

Op basis van de Whc heeft de
Consumentenautoriteit twee wettelijke taken: toezicht houden op de
naleving van consumentenrecht, voor zover er collectieve belangen
aanwezig zijn, en de coördinatie van grensoverschrijdende
verzoeken om bijstand van andere Europese toezichthouders.
Daarnaast geeft de Consumentenautoriteit praktisch advies aan
consumenten over hun rechten en plichten via ConsuWijzer
(www.consuwijzer.nl), het gezamenlijk informatieloket van NMa, OPTA
en de Consumentenautoriteit. De Consumentenautoriteit kan
handhavend optreden tegen overtredingen.

Behalve de Consumentenautoriteit worden in
de Whc ook de Autoriteit Financiële Markten, het Commissariaat
voor de Media, de Inspectie Verkeer & Waterstaat, de Inspectie
voor de Gezondheidszorg en de Voedsel en Warenautoriteit aangewezen
als bevoegde autoriteit om op te treden tegen grensoverschrijdende
inbreuken voorzover die betrekking hebben op hun werkterrein.

De Consumentenautoriteit zal zich om de
beschikbare capaciteit en middelen effectief in te zetten richten
op bepaalde aandachtsgebieden. In september zijn belanghebbenden
geconsulteerd over de voorgenomen aandachtsgebieden: onredelijke
bedingen in algemene voorwaarden, internethandel, misleidende
loterijen en prijzenfestivals, de reisbranche en garantie en
conformiteit. Aan de hand van de reacties zal in januari een agenda
van de Consumentenautoriteit voor 2007 openbaar worden gemaakt

bron:Eerste Kamer