Aantoonbaar bewijs van kwaliteit in bedrijfsvoering: eerste makelaar procesgecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001-2000 Capelle aan den IJssel, 10 november 2006 – Op vrijdag 10 november 2006 werd het eerste Managementsysteem Certificaat uitgereikt aan een VBO-makelaar in Capelle aan den IJssel. VBO-makelaar Stapper Vastgoed vierde in restaurant de Dorsvlegel het behalen van het Managementsysteem Certificaat voor de procescertificering NEN-EN-ISO 9001-2000. Stapper Vastgoed is de eerste VBO-makelaar die zich op deze manier heeft gecertificeerd.

 

De gemiddelde consument is er misschien nog niet zo van onder de indruk, maar in de business-to-businessmarkt geldt al lang dat de voorkeur wordt gegeven aan zakenpartners die gecertificeerd zijn. Sterker nog: de meeste gemeenten willen alleen nog zaken doen met ondernemers die een certificaat kunnen overleggen. Daarom heeft VBO Makelaar het initiatief genomen om – naast de persoonscertificering – een proef te starten met procescertificering volgens NEN-EN-ISO 9001-2000. Het betreft hier het managementproces, aangestuurd door de directie van de makelaardij. De pilot was een groot succes, en dat heeft de brancheorganisatie doen besluiten om alle VBO-makelaars de kans te bieden het ISO-certificaat te behalen. Werken volgens het certificeringshandboek betekent: geconfronteerd worden met alles wat er in de onderneming gebeurt.

Veel ondernemers hebben alle relevante informatie in hun hoofd zitten, maar de vraag is: in hoeverre klopt het beeld dat zij hebben met de werkelijkheid? Het handboek geeft antwoord op die vraag. Zo krijgt de ondernemer niet alleen een juiste visie op zijn bedrijf en het beleid dat hij voert, maar kan ook een adequate toekomstvisie worden ontwikkeld. De pilot voor deze vorm van certificering is succesvol behaald door Makelaardij Stapper Vastgoed in Capelle aan den IJssel. Directeur Hans van der Ploeg is overtuigd van het belang van certificering, en was bereid veel tijd en energie in het proces te steken.

Dankzij zijn actie kunnen straks alle VBO-leden profiteren van de opgedane ervaringen.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer M. Goofers, secretaris/directeur van de VBO, bereikbaar onder nummer 070-3458703 / 06-53745877 of de heer J.O. van der Ploeg, Directeur van Makelaardij Stapper Vastgoed BV, bereikbaar onder nummer 010-2844444 of 06-18558577.