Op de valreep is het dan toch gelukt!

SFIR 5 heeft de eerste en enige Nederlandse underslung Operatie in Irak uitgevoerd.

Vanaf SFIR 1 is er materiaal meegenomen en de specialisten, zelfs uit
11 Luchtmobiele Brigade, om eventueel ladingen onder een helikopter te
vervoeren.

Gezien de risico's die zo'n operatie met zich mee brengt (de heli kan
minder snel manouevreren, en moet stilhangen om de lading aan en af te
haken) is hier vanaf gezien gedurende alle SFIR missies, totdat....

Een geplande "gunnery" (schietoefening) van onze Apache helicopters zou
beter tot zijn recht komen, als er ook hellfire raketten afgeschoten
konden worden op zogenaamde "harde doelen". Oude containers,
watercontainers en wrakken zouden hiervoor uitkomst kunnen bieden.

Maar deze middelen zijn niet altijd voorhanden. Tijdens de
werkzaamheden voor de redeploymen werden echter toch een aantal van
deze attributen gevonden. De doelen waren daarmee voorhanden en moesten
naar de schietbaan worden gebracht. Toen is het plan ontstaan om een
van de wrakken als een "authorised load", in een speciaal daarvoor
bestemd net (Net cargo 5600kg), te vervoeren.

Dit moest natuurlijk op een veilige wijze gebeuren. De gehele operatie
is onder leiding van de Sergeant-majoor Helicopteroperaties met een
AS-532 Cougar helicopter uitgevoerd.
Er is voor gekozen om op de weg van de schietbaan de lading te
prepareren (weg van de bevolking) en vervolgens de lading het
doelengebied in te vliegen. Vooraf zorgde de EOD ervoor dat de drop off
locatie, de locatie waar de lading neergezet zou worden, werd
vrijgemaakt van eventueel aanwezige munitie.
Personeel van de best opgeleide heli handling compagnie, de
Bevoorradingscompagnie van 11 Luchtmobiele Brigade, zorgde voor het
aan- en afhaken van de lading. Uiteindelijk stond het wrak op de
schietbaan en hebben we weer een luchtmobiel aspect kunnen trainen.

Bron: Nederlands Detachement in Irak