Productieplatform AID ERS (Electronic Reporting System) in gebruik genomen.

Eerste Nederlandse vissersschepen uitgevaren met E-Catch Visserij Logboek

Dinsdag 6 april zijn de eerste Nederlandse vissersschepen uitgevaren met een elektronisch logboek voor het bijhouden van de vangstgegevens.
Deze schepen werken met het logboekprogramma E-Catch, en zijn de eerste schepen die daadwerkelijk hun vangst elektronisch melden bij het productieplatform van de Algemene Inspectie Dienst.

Woensdag 7 april kon de heer Gerard J.M. Reijmer van de Algemene Inspectiedienst melden dat de eerste berichten vanaf zee goed binnen gekomen zijn op het productieplatform. Dit betekent dat E-Catch als eerste volledig werkt volgens de eisen van de AID.
De gebruikers van E-Catch zullen gefaseerd van het pre-productieplatform naar het productieplatform worden verplaatst.

Het E-Catch logboek van EFICE bv is ontworpen in nauwe samenwerking met de vissers en sluit als geen ander pakket aan op de praktijk.
Het elektronisch logboek is door de EU per 1 januari 2010 verplicht gesteld.

Nederland is hiermee een van de voorlopers in Europa met het digitaal aanleveren van visserij gegevens.

Voor meer informatie:
www.e-catch.nl