Leeuwarden 19-01-2005 - Het slachtoffer is de 54-jarige exploitant van
cafà© Nijlà¢n. Dinsdag is volop uiteengezet met een groot buurtonderzoek
in de wijk Nijlà¢n, waarbij het Team Grootschalig Optreden
(rechercheteam) ondersteuning heeft gekregen van zo'n 20 collega's uit
de regio Fryslà¢n. Zowel in het cafà© aan het Willem Alexanderplein als
in de woning van het slachtoffer in de Julianalaan is een minutieus
technisch onderzoek verricht.

Vandaag, woensdag, wordt het buurtonderzoek voortgezet, wederom met
ondersteuning van zo'n 20 extra politiemensen. Hierdoor werken er
opnieuw ruim 50 man aan deze zaak. Omdat er aanwijzingen, dat de daders
in de richting van de Van Harinxmabrug zijn vertrokken, wordt het
buurtonderzoek vandaag uitgebreid met de Weideflora en het Groot
Rapenburg.

Het gaat vermoedelijk om drie daders gaat. Toen ze binnen waren vroegen
ze om geld. Direct daarna kreeg de getuige een klap met een voorwerp
tegen het hoofd. Hij liep een stevige hoofdwond, die in het ziekenhuis
werd gehecht. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er geld weg
is. Om welk bedrag het gaat is nog niet bekend. Gezien dit feit is het
waarschijnlijk dat het om een beroving gaat, alhoewel met andere
motieven nog steeds rekening wordt gehouden.

Er zijn nog geen wapens gevonden.

Vanmiddag zal in het Nederlands Forensisch Instituut in Rijkswijk
sectie worden verricht op het slachtoffer. Hopelijk brengt dit in
samenhang met het technisch sporenonderzoek klaarheid in de toedracht
en de doodsoorzaak. Afhankelijk van het tijdstip waarop de resultaten
bekend zijn zal laat deze middag of anders donderdagochtend een
aanvullend politiebericht worden verspreid.

Het rechercheteam heeft een digitale tiplijn geopend. Het adres is [email protected].

Er zij tot nu toe een tiental tips binnengekomen, die momenteel
onderzocht worden. Er zijn nog geen aanwijzingen die leiden tot
verdachten.

Bron: Politie Fryslà¢n

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular