Op voordracht van staatssecretaris Cees
van der Knaap is dr. Désirée Verweij benoemd tot
hoogleraar militaire ethiek aan de Nederlandse Defensie Academie
(NLDA) te Breda. Verweij (51) vormt de eerste vrouwelijke
hoogleraar van de NLDA.

Zij studeerde filosofie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Sinds 1998 is ze als Universitair
Hoofddocent Filosofie en Ethiek verbonden aan Defensie. In die
hoedanigheid verzorgde zij onderwijs in militaire ethiek en
verrichte zij onderzoek naar thema’s op het vlak van de
filosofie en op het dat van de fundamentele en toegepaste ethiek,
in het bijzonder de militaire.

bron:MinDef