NS kijkt met gepaste tevredenheid terug op
de eerste week na invoering van de nieuwe dienstregeling op 10
december. De nieuwe opzet van de dienstregeling blijkt op de meeste
trajecten in de praktijk goed te werken. 80,1% van de treinen kwam
op tijd aan. Dit is bijna 2,5% meer dan een jaar geleden in de
eerste week van de nieuwe dienstregeling. En aanzienlijk beter dan
in de herfstweken vóór 10 december.

De eerste week heeft ook veel inzicht
opgeleverd in de verdeling van de 1,1 miljoen reizigers per dag
over de 4500 treinritten. De 700 'tellers' telden per dag meer
dan 10.000 trajecten. In veruit de meeste gevallen blijkt de
benodigde capaciteit juist te zijn ingeschat. In de afgelopen week
zijn 25 treinen met te weinig capaciteit langer gemaakt. De komende
weken wordt de inzet van de treinen waar nodig verder aangepast.
Eind januari gaan de tellers opnieuw op pad.De verkoop van het
Spoorboekje is zo snel gegaan dat er met spoed 50.000 worden
bijgedrukt.

De invoering van de eerste compleet andere
dienstregeling sinds 36 jaar was een megaoperatie. Door gedegen
voorbereiding en grote inspanningen van duizenden NS-ers is de
eerste week goed verlopen. De structuur van de nieuwe
dienstregeling blijkt in de praktijk bijna overal goed te werken.
Het tot april 2007 nog niet beschikbaar zijn van 2 extra sporen
tussen Utrecht en Amsterdam is merkbaar in het aanbod aan de
reizigers en in de dienstuitvoering. NS kijkt naar mogelijkheden om
meer treinen te laten stoppen in Amsterdam Bijlmer. De afwikkeling
van het verkeer op de zwaarbelaste knooppunten Gouda, Amersfoort en
Arnhem loopt nog niet altijd naar wens. NS kijkt naar aanpassing
van het spoorgebruik of de dienstregeling. Tussen ?s-Hertogenbosch
en Tilburg zijn alsnog meer treinen gaan rijden: sinds 11 december
ook 's avonds en op zondag vier keer per uur. Hierdoor hebben
reizigers betere aansluitingen gekregen.

De 700 'tellers' hebben duidelijk
gemaakt dat de samenstelling van de treinen in zo'n 98% van de
gevallen goed of te ruim is. Door het inzetten van reservetreinen
zijn gedurende de afgelopen week 25 treinen langer gemaakt. De
komende tijd wordt verder gepuzzeld op het zo goed mogelijk
herverdelen van de capaciteit over die ritten waar dat het hardst
nodig is. Twintig Intercityrijtuigen uit Duitsland zorgen inmiddels
voor 1000 extra zitplaatsen. Eind januari wordt opnieuw een week
lang geteld hoe de bezetting van de treinen is. NS verwacht dat
tegen die tijd de meeste forensen hun keuze gemaakt zullen hebben
uit de nieuwe reismogelijkheden.

bron:NS