eFacto en het Platform Elektronisch Factureren

De reden voor eFacto om deel te nemen aan het Platform Elektronisch Factureren is strategisch van aard. eFacto wil een brug slaan tussen aanbieders van e-billing oplossingen en de klant. In de praktijk is er vaak te weinig kennis op het gebied van e-billing bij de klant en daardoor ontstaat koudwatervrees. Door het aanbieden van gerichte projectmanagement- en consultancydiensten wil eFacto de adoptie van e-billing versnellen.

 

Over eFacto

eFacto is een consultancy bedrijf gespecialiseerd in creatieve (e-)billing oplossingen.

Enkele voorbeelden van specialisaties en kennisgebieden:

·         Implementatie van elektronische facturatie in verschillende landen

·         Samenstellen en standaardiseren van factuur-layout

·         Opzetten en optimaliseren van billing processen

·         Migratie van billing platforms

·         Coachen van billing teams

·         Revenue-assurance:  het maximale uit het billing-systeem halen

·         Kennis van factuurvereisten binnen en buiten de EU

·         Impact analyse, project initiatie en –management

 

Over het Platform Elektronisch Factureren
Platform ELFA is geïnitieerd door Silverback en heeft als hoofddoelstelling om de penetratiegraad van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland te vergroten, om daarmee iedereen versneld te laten profiteren van de grote voordelen van elektronisch factureren. De activiteiten van Platform ELFA richten zich onder meer op het activeren van individuele bedrijven, brancheorganisaties, de publieke sector en boekhoudpakketten en ERP systemen om elektronisch factureren toch vooral toe te passen. Daarnaast worden resultaten geboekt inzake publiciteit, penetratiegraad van elektronisch factureren, standaardisatie, accreditatie en promotie van de deelnemers.


Deelnemen, meer weten?
Deelname aan Platform ELFA is niet alleen voorbehouden aan aanbieders van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Deelname staat ook open voor gebruikers, publieke instellingen, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties. Daarnaast worden uitdrukkelijk organisaties uitgenodigd die met hun dienstverlening aan elektronisch factureren grenzen, zoals credit-management organisaties en financiële instellingen.Kijk op www.platformelfa.nl voor meer informatie. Daar is ook het uitgebreide profiel, het activiteitenprogramma van Platform ELFA en een elektronisch invulbaar deelnameformulier beschikbaar. 

------------------------------------------------------------------

                           

Noot voor de redactie

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Friso de Jong. U kunt bellen naar 026-3214607 of mailen naar [email protected]   

 

 

Platform Elektronisch Factureren

Friso de Jong

Westervoortsedijk 50

6827 AT ARNHEM

www.platformelfa.nl

[email protected]