Op zaterdag 14 april ontvingen 120
zelfstandige bouwkundigen die de bouwkundige keuringen uitvoeren
van Vereniging Eigen Huis een persooncertificering. De certificaten
en bijbehorende carnets worden in Utrecht overhandigd door
directeur Hans Groothuis van de certificerende organisatie RW
TüV. Met het bereiken van deze mijlpaal rondt Vereniging Eigen
Huis een geïntegreerd kwaliteitstraject af dat startte in
2002. Ruim 676.000 leden van de vereniging hebben de zekerheid dat
hun keuring volgens duidelijke richtlijnen en kwaliteitsnormen
wordt uitgevoerd door een gecertificeerde bouwkundige.

Voor een bouwkundige is het behalen van
het persoonlijke certificaat onlosmakelijk verbonden aan het mogen
uitvoeren van keuringen namens Vereniging Eigen Huis. Bouwkundigen
ontvangen het certificaat met een bijbehorend carnet dat
telkens

één jaar geldig is. Zolang
de bouwkundige zijn werk volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen
en procedures uitvoert en zijn werk goed wordt beoordeeld, ontvangt
hij jaarlijks een carnet. Bij onvoldoende presteren vervalt het
carnet en kan de bouwkundige niet langer de keuringen van de
vereniging uitvoeren.

De kwaliteit van Eigen Huis bouwkundige
keuringen van nieuwbouw- en bestaande woningen is geborgd in
maandelijkse audits. Daarbij spelen zowel controleurs als leden van
de vereniging een belangrijke rol. Controleurs van Eigen Huis
Bouwkundig Advies gaan na of de bouwkundigen volgens de vastgelegde
normen werken en leden van de vereniging geven via het online
Feedex-systeem hun tevredenheid en oordeel over de kwaliteit van de
verrichte keuring van hun woning.

Jaarlijks keurt Eigen Huis Bouwkundig
Advies ruim 35.000 nieuwbouw- en bestaande woningen op bouwkundige
tekortkomingen. De keuringen zijn een belangrijk houvast voor
eigenaren van nieuwbouwwoningen, die een woning zonder gebreken
opgeleverd moeten krijgen. Voor kopers van bestaande woningen geeft
een aankoopkeuring belangrijke informatie over de bouwkundige staat
van het huis en over de kosten van noodzakelijk herstel en
onderhoud die de nieuwe eigenaar te wachten staan. De
aankoopkeuring voorkomt een miskoop en is een belangrijk instrument
dat de koper gebruikt bij het onderhandelen over de koopprijs.

bron:Vereniging Eigen Huis