Vereniging Eigen Huis is verontwaardigd
over de pijnlijke uitkomsten van het AFM-onderzoek naar
beleggingsverzekeringen. De torenhoge kosten die bij deze
beleggingsproducten worden ingehouden, maken een fatsoenlijk
rendement nauwelijks mogelijk. De vereniging heeft in een brief de
Tweede Kamer uitgedaagd om nog vóór de verkiezingen
initiatief te nemen tot een wetswijziging. Mensen die fiscaal
vrijgesteld een kapitaal willen opbouwen voor de aflossing van hun
hypotheek, moeten dit niet alleen via een beleggings- of
levensverzekering kunnen doen, maar ook - met dezelfde fiscale
behandeling - op een geblokkeerde bankrekening. Het monopolie dat
verzekeraars hebben op de fiscale vrijstelling wordt hiermee
doorbroken.

Banksparen voor de aflossing biedt
consumenten niet alleen een beter rendement door het wegvallen van
hoge verzekeringskosten, maar er is daarmee ook meer zekerheid over
de aflossing van de hypotheek. Risicoreductie ten aanzien van de
eigenwoningfinanciering is van groot maatschappelijk belang. Dit
geldt zowel ten aanzien van koopstarters en andere kwetsbare
groepen op de woningmarkt, als in gevallen waarin de
woningfinanciering voortijdig moet worden beëindigd, zoals bij
echtscheiding. Een ander voordeel van banksparen is dat bij
voortijdige beëindiging de hoge afkoopkosten van de
verzekering kunnen worden vermeden, waardoor de consument
gemakkelijker van geldverstrekker en hypotheekvorm kan
veranderen.

De wetswijziging die Vereniging Eigen Huis
voorstaat, kost de overheid geen geld en biedt de consument een
aanmerkelijk voordeel. De vereniging daagt daarom de politieke
partijen uit om vóór de verkiezingen intiatieven te
nemen om gefaciliteerd

banksparen mogelijk te maken.

bron:Vereniging Eigen Huis