Meerwerk bij de bouw van een
nieuwbouwwoning is veel te duur, vindt Vereniging Eigen Huis. Voor
veel kopers zijn de hoge prijzen en beperkte keuzemogelijkheden bij
zaken als sanitair, tegels, keukens en kleine uitbreidingen als
extra stopcontacten in de nieuwe woning een grote ergernis. Uit
onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijk dat 88% van de
nieuwbouwkopers vindt dat bouwers te veel vragen voor het meerwerk
van hun nieuwe huis.

Volgens Vereniging Eigen Huis maken
sommige bouwers misbruik van hun machtspositie door meerwerkopties
tegen extra hoge prijzen aan te bieden. 'Het meer- en minderwerk
behoort nog echt tot het machtsdomein van bouwers', zegt
beleidsadviseur Steven Wayenberg van de vereniging. 'Hij mag voor
extra's aan de woning vragen wat hij wil en ook meer- en
minderwerk weigeren. Daarnaast is hij vrij om een koper naar een
bevriende keuken- of sanitairspecialist te sturen. Ook zijn er geen
regels voor omschrijvingen van meerwerk en staat nergens wanneer
kopers informatie over meer- en minderwerk moeten ontvangen'.

De prijsverschillen voor meerwerk zijn
enorm. De ene bouwer rekent 165 euro voor een grotere cv-ketel, een
ander vraagt daarvoor 1.850 euro. De kosten voor het verplaatsen
van een lichtpunt aan het plafond lopen uiteen van 20 euro tot 263
euro en voor het monteren van een klokthermostaat wordt door een
bouwer zelfs 450 euro gerekend. Waar sommige bouwbedrijven de
draairichting van een binnendeurkozijn gratis veranderen, rekent
een ander daar 148 euro voor. Eén koper van een
nieuwbouwwoning moest voor het verhogen van zijn toilet naar
'seniorenhoogte' zelfs 2.166 euro betalen. Dat blijkt uit de door
Vereniging Eigen Huis verzamelde meer- en minderwerklijsten van
leden.

Bijna de helft van de kopers ontvangt de
meer- en minderwerklijst pas ná het

tekenen van het contract. Het gevolg is
dat de koper bij het tekenen van het contract niet weet waar hij
uiteindelijk aan toe is. Vereniging Eigen Huis adviseert kopers om
meer- en minderwerklijsten op te vragen voordat het koopcontract
wordt getekend. Lijsten met met vermeldingen als 'bedrag op
aanvraag' of 'prijs nader te bepalen' of waar het meerwerk niet
is gespecificeerd is, zijn niet acceptabel.

bron:Vereniging Eigen Huis