De SVHW, het samenwerkingsverband tussen 16 Zuid-Hollandse gemeenten,
heeft alsnog de gevraagde WOZ-gegevens aan Vereniging Eigen Huis
gezonden. Een aangekondigde WOB-procedure is hierdoor niet meer nodig.
Vereniging Eigen Huis vindt het opmerkelijk dat de dreiging van een
procedure en de druk van publiciteit nodig bleken om deze openbare
informatie te verkrijgen. De vereniging onderzoekt jaarlijks de
ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten.

 
Tot gisteravond weigerde een samenwerkingsverband van 16 Zuid-Hollandse
gemeenten informatie aan Vereniging Eigen Huis te verstrekken over de
ontwikkeling van de WOZ-waarden. De gevraagde gegevens zijn echter
openbaar en dienen aan iedereen die daarom vraagt verstrekt te
worden.   
 
Bron: Vereniging Eigen Huis