Vereniging Eigen Huis opent vandaag het Meldpunt Woonlastenverzekeringen voor mensen die een beroep hebben gedaan op deze vorm van inkomensverzekering. De vereniging krijgt regelmatig meldingen van leden die een beroep moesten doen op hun woonlastenverzekering en tot hun verbijstering geen of slechts een gedeeltelijke uitkering kregen. In de kleine lettertjes staat dan bijvoorbeeld vaak te lezen dat arbeidsongeschiktheid die wordt veroorzaakt door veel voorkomende lage rugklachten of psychische klachten wordt uitgesloten.  

Vereniging Eigen Huis wil het nut en de waarde voor de consument van dergelijke verzekeringen onderzoeken. De indruk bestaat dat veel claims geheel of gedeeltelijk worden afgewezen. De vereniging wil graag de ervaring weten van mensen die een woonlastenverzekering hebben en een claim bij hun verzekeraar hebben ingediend. Deze ervaringen kunnen zowel positief als negatief zijn. 
 
Een woonlastenverzekering is een eenvoudige arbeidsongeschiktheids- en werkeloosheidsverzekering die kopers van een eigen huis in combinatie met een hypotheek kunnen afsluiten. De bedoeling van een woonlastenverzekering is dat deze zekerheid biedt aan de verzekerde dat hij zijn hypotheeklasten kan blijven betalen, ook als het inkomen plotseling sterk afneemt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Daarmee moet de verzekerde worden behoedt voor een financieel debacle. 
 
Het meldpunt is uitsluitend bedoeld om ervaringen van consumenten te verzamelen. Meldingen worden niet behandeld als een verzoek voor rechtsbijstand. Iedereen die zich gedupeerd voelt door een woonlastenverzekering kan zich wenden  tot het Klachteninstituut Verzekeringen (www.klachteninstituut.nl), de eigen rechtsbijstandverzekering of de juridische rechtsbijstand van Vereniging Eigen Huis. 

bron:Vereniging Eigen Huis

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular