Een samenwerkingsverband van 16 Zuid-Hollandse gemeenten weigert
informatie aan Vereniging Eigen Huis te verstrekken over de
ontwikkeling van de WOZ-waarden. De samenwerkende gemeenten zijn het
niet eens met de manier waarop Vereniging Eigen Huis in de publiciteit
treedt over de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten (ondermeer
de onroerende zaakbelasting, OZB). De vereniging vindt deze beslissing
van de gemeenten onaanvaardbaar. De gevraagde gegevens zijn openbaar en
dienen aan iedereen die daarom vraagt verstrekt te worden. Vereniging
Eigen Huis beschouwt dit als een principiële kwestie en heeft de
samenwerkende gemeenten inmiddels een procedure aangezegd op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur.

 
Vereniging Eigen Huis ziet het als haar maatschappelijke taak om de
ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten nauwgezet te volgen en in
de openbaarheid te brengen. Al jaren blijkt dat veel gemeenten
onvoldoende in staat zijn om een rem te zetten op de voortgaande hoge
stijgingen. Saillant detail is dat de helft van de 16 Zuid-Hollandse
gemeenten voorkomt op de lijst 'Woonlastentoppers' die de vereniging
vorig jaar publiceerde. Op deze lijst staan de gemeenten met een
relatief hoge woonlast in euro's, in combinatie met hoge
lastenstijgingen in de afgelopen jaren.  
 
De weigering van de 16 Zuid-Hollandse gemeenten om nog langer
informatie te verstrekken aan Vereniging Eigen Huis vindt de vereniging
onbegrijpelijk. Een open en transparante discussie over de ontwikkeling
van de gemeentelijke woonlasten is in het belang van de hele
samenleving en onmisbaar voor het politieke proces dat op landelijk
niveau gaande is over maatregelen waarmee de gemeentelijke
lastenstijgingen kunnen worden beteugeld. Het dwarsbomen van de
vereniging door het onthouden van informatie die uiteindelijk toch wel
op tafel komt, draagt daar niet aan bij.   
   
De weigering om de gevraagde WOZ-informatie te verstrekken is afkomstig
van SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en
Waardebepaling), een 'gemeenschappelijke regeling' die spreekt namens
de gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Bergambacht, Binnenmaas,
Cromstrijen, 's-Gravendeel, Korendijk, Nederlek, Nieuw-Lekkerland,
Oud-Beijerland, Ouderkerk, Rozenburg, Schoonhoven, Strijen, Vlist en
Zevenhuizen-Moerkapelle.  

Bron: Vereniging Eigen Huis