De Eigen Huis Marktindicator(c) laat over het eerste kwartaal van 2005 de hoogste waarde zien sinds een jaar. De Marktindicator waarmee de stemming van consumenten op de woningmarkt wordt gemeten, steeg in de afgelopen vier kwartalen van 91 naar 97 en staat daarmee bijna op 'neutraal' (=100). De toename in het vertrouwen is vooral gebaseerd op de lage rente en het stabiele prijsniveau van woningen.

De stemming op de woningmarkt wordt vooral bepaald door de lage rente. Vereniging Eigen Huis ziet een stijging van de rente als grootste bedreiging voor de woningmarkt. De rentestand is zeer bepalend voor de verdere ontwikkelingen en met name voor de huizenprijzen. De hypotheekrente is op dit moment lager dan ooit en vooralsnog lijkt een substantiële stijging niet aan de orde. 
Naast de lage rente draagt het broze herstel van de economie bij aan de vertrouwenstoename onder consumenten. In 2005 blijft de woningmarkt echter kwetsbaar. Nico Stolwijk van de Vereniging Eigen Huis: 'Vooral de combinatie van inkomensachteruitgang en een mogelijke rentestijging kan het groepen op de woningmarkt bijzonder moelijk maken. Het is daarom van belang dat huizenkopers en -bezitters het renterisico goed incalculeren in hun maandlasten. De lage rente voor een langere periode vastzetten blijft een probaat middel voor degenen die zich het risico van een rentestijging niet kunnen veroorloven'. 
 
Het aantal consumenten dat het een gunstige tijd vindt om een huis te kopen neemt over de afgelopen vier kwartalen toe. Maar nog steeds vindt slechts 17% van de consumenten dat het een gunstige tijd is om te kopen tegenover 38% die van mening is dat het een ongunstige tijd is. De grote groep die zich op dit punt neutraal opstelt (46%) neemt gestaag toe. Al met al is er sprake van een positieve ontwikkeling op de woningmarkt, maar kan nog zeker niet worden gezegd dat alle lichten op groen staan. 
 
bron: Vereniging Eigen Huis