Als een beleggingsverzekering tot
uitkering komt, aan het einde van de looptijd of bij tussentijdse
afkoop, moet de verzekerde niet zomaar tekenen voor 'finale
kwijting'. Verzekeraars verlangen dat wel. Als de verzekerde
tekent wordt de verzekeraar van alle verdere verplichtingen
ontslagen. Vereniging Eigen Huis wijst haar leden erop dat zij een
voorbehoud moeten maken voor een eventuele schadevergoeding of
compensatie die voortvloeit uit de nu lopende kwestie rond de hoge
kosten van beleggingsverzekeringen.

'Wie zonder voorbehoud tekent voor de
ontvangst van een uitkering uit eenbeleggingsverzekering, loopt het
risico dat later geen aanspraak meer kan worden gemaakt op
schadevergoedingen of compensatiebetalingen waarover nu druk wordt
onderhandeld', aldus Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis. De
vereniging is intensief betrokken bij het onderzoek en overleg over
deze kwestie naar aanleiding van het verwijt aan verzekeraars dat
zij in het verleden onvoldoende duidelijkheid hebben gegeven over
de hoge kosten die bij beleggingsverzekeringen in rekening worden
gebracht. Ook verzekeringen die gebruikt worden om hypotheken af te
lossen, kunnen daardoor een rendement hebben dat ver beneden de
verwachting ligt.

'Om te voorkomen dat rechten op een
schadevergoeding of compensatie verloren gaan heeft Vereniging
Eigen Huis een clausule opgesteld die de verzekerde zelf op het
uitkerings- of kwijtingsformulier kan plaatsen. Niet tekenen zonder
zonder deze clausule erbij te plaatsen', luidt het dringende
advies van Nico Stolwijk. 'Ik maak uitdrukkelijk het voorbehoud
dat er voor mij geen rechten verloren gaan als er vanuit de thans
spelende 'beleggingsverzekeringskwestie' ooit compensaties
mogelijk worden of schadevergoeding wordt

uitgekeerd, hetzij op grond van een regeling in der minne hetzij op
grond van een rechterlijke uitspraak'

Vereniging Eigen Huis wijst erop dat leden
die een beleggingsverzekering hebben -in welke vorm dan ook - en
die mogelijk gedupeerd zijn door de gebrekkige voorlichting en de
hoge kosten, zich het beste kunnen aanmelden via de website van de
Stichting Verliespolis waarbij ook de vereniging is aangesloten:
www.verliespolis.nl. Op die manier worden hun belangen optimaal
behartigd, worden zij automatisch op de hoogte gehouden van
belangrijke ontwikkelingen en geven zij ook steun aan de
activiteiten van de stichting.

bron:Vereniging Eigen Huis