Eigen Huis Marktindicator(c) :  

- Consument heeft iets meer vertrouwen, maar stemming blijft licht negatief  

- Lage hypotheekrente en robuust prijsniveau houvast voor woningmarkt  

- Ontwikkelingen in economie en inkomen grootste bedreiging 

 
Vereniging Eigen Huis verwacht voor 2005 een kwetsbaarder woningmarkt.
De toestand van de economie en de bezuinigingen trekken dit jaar een
wissel op het besteedbaar inkomen van huishoudens. De Eigen Huis
Marktindicator stijgt in het laatste kwartaal van 2004 weliswaar van 90
naar 93 (de waarde van 100 geldt als neutraal), maar de stemming op de
woningmarkt blijft licht negatief. Meer consumenten zijn van mening dat
de koopsituatie op de woningmarkt het komende jaar ongunstiger wordt.
Positiever is men gestemd over de komende prijsontwikkeling van
woningen en over de hypotheekrente. Een groeiende meerderheid (59%)
verwacht dat de huizenprijzen de komende 12 maanden verder zullen
stijgen. De groep mensen die een rentestijging verwacht neemt af van
41% naar 32%.   
 
De hypotheekrente is nu historisch laag, waarbij de dalende trend in
2004 nog aanleiding was voor de licht stijgende huizenprijzen en het
aantal kooptransacties. De ruimte voor een verdere rentedaling wordt
steeds kleiner en naarmate het renteniveau lager ligt is de
koopwoningmarkt gevoeliger voor toekomstige rentestijgingen. Vooral de
combinatie van een verminderde koopkracht en een rentestijging zou de
koopwoningmarkt de komende tijd parten kunnen gaan spelen.   
 
Eigen Huis Marktindicator  
Voor de Eigen Huis Marktindicator is een representatieve groep
Nederlanders gevraagd naar hun inschatting van de ontwikkelingen op de
koopwoningmarkt in het komende jaar en naar hun mening over in het
afgelopen jaar. Daarbij is gevraagd naar de situatie voor het kopen van
een huis in het algemeen en naar de ontwikkeling van de huizenprijzen
en de hypotheekrente in het bijzonder.  
 
Consumentenverwachting voor de komende 12 maanden  
 
Ontwikkeling hypotheekrente  
De hypotheekrente is historisch gezien zeer laag en lijkt iedere keer
opnieuw een record te breken. Kan het nog lager en wanneer kunnen we
een rentestijging verwachten? Uit de onderzoeksgegevens van de Eigen
Huis Marktindicator blijkt dat nu veel minder consumenten dan in het
vorige kwartaal voor de komende jaar een rentestijging verwachten (32%
vs. 41%). Van de ondervraagden verwacht 36% dat de rente ongewijzigd
blijft (tegen 28% in het vorige kwartaal). Slechts 9% verwacht een
verdere daling van de rente.  
 
Ontwikkeling huizenprijzen  
In het vierde kwartaal van 2004 zijn de consumenten voor het komende
jaar iets gunstiger gestemd over de ontwikkeling van de huizenprijzen
dan in het vorige kwartaal. Een toenemende groep van 59% verwacht een
verdere stijging van de huizenprijzen (was 55%). Een daling van de
huizenprijzen wordt voorzien door een kleine minderheid van de
ondervraagden (9% vs. 10%). En ook iets minder mensen schatten in dat
de huizenprijzen in de komende 12 maanden gelijk blijven (23 vs. 25%).
 
 
Koopsituatie  
Voor de komende 12 maanden schat de consument de situatie op de
koopwoningmarkt iets ongunstiger dan in het vorige kwartaal. Het
aandeel van de ondervraagden dat de koopsituatie ziet verslechteren
neemt toe van 30% naar 33%. Minder mensen zien een verbetering van de
koopsituatie (15% vs. 17%).   
 
Consumentenmening over de afgelopen 12 maanden  
 
Ontwikkeling hypotheekrente  
In werkelijkheid is de hypotheekrente in 2004 gedaald van 4,9 naar 4,1%
(rentevaste periode van 5 jaar). Toch meende maar 44% van de
ondervraagden dat de rente in het afgelopen jaar is gedaald. In het
vorige meting voor de Eigen Huis Marktindicator was dit percentage nog
34%. Een bijna ongewijzigd aandeel van de ondervraagden (21%) is van
mening dat de hypotheekrente niet is veranderd, terwijl 12% van de
respondenten zelfs meende dat de rente is gestegen.  
 
Ontwikkeling huizenprijzen  
In het afgelopen jaar stegen de huizenprijzen met 2,5% (bron NVM). Dat
er sprake is van een stijging komt overeen met de mening van een
groeiende meerderheid van de ondervraagden. Circa tweederde (66% tegen
55% in het derde kwartaal) is van mening de prijzen zwak tot sterk zijn
gestegen.     
 
Koopsituatie  
De omstandigheden op de koopwoningmarkt zijn in de afgelopen 12 maanden
volgens de consument weinig veranderd. De groep die de koopsituatie
slechter vindt geworden daalde iets van 48% naar 47%, terwijl de groep
die de koopsituatie zag verbeteren daalde van 15% naar 13%.   
 
Nu kopen of niet?  
Naast vragen over het verleden en de toekomst is in het onderzoek ook
de vraag voorgelegd of consumenten het op dit moment een gunstig of een
ongunstig moment vinden om een huis te kopen. Van de ondervraagden
vindt 16% het nu een gunstige tijd om een huis te kopen, terwijl 38%
het een ongunstige tijd vindt; 45% heeft een neutrale mening. 
 
 
In de afgelopen drie kwartalen is het aandeel negatief gestemden echter
behoorlijk afgenomen: van 44% in het tweede kwartaal in 2004 naar 38%
in het vierde kwartaal. Hieruit blijkt dat het vertrouwen van de
consument in de woningmarkt in de afgelopen drie kwartalen enigszins is
toegenomen.  
 
Met de geringe stijging van de Eigen Huis Marktindicator van 90 naar 93
blijft de stemming op de woningmarkt licht negatief. Deze negatieve
opstelling van consumenten is vooral gelegen in de ongunstige
economische situatie (volgens 53% van de ondervraagden), de inkomens
die daardoor onder druk staan (door 51% genoemd) en de gepecipieerde
slechtere betaalbaarheid van woningen (volgens 46%).  
 
Een ander element dat bijdraagt aan de licht negatieve stemming onder
consumenten is de verwachting van 25.5% van de consumenten dat de
fiscale behandeling van de eigen woning ongunstiger wordt.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular