Vereniging Eigen Huis constateert met verbazing dat de gemeente
Wormerland een rekening van 300 euro presenteert aan eigen
woningbezitters die een planschadeverzoek indienen. Omdat het
behandelen van een planschadeverzoek een verplichte overheidstaak is,
heeft de Hoge Raad vorig jaar verboden dat gemeenten hier geld voor in
rekening brengen. Een wetsvoorstel om voor planschadeclaims
griffierechten te gaan heffen is in behandeling en dus nog niet
ingevoerd. Het is daarom onrechtmatig dat de gemeente Wormerland een
voorschot op een mogelijke wetswijziging neemt en de burgers alvast
laat betalen. 'De gemeente Wormerland moet hiermee onmiddellijk stoppen
en de onrechtmatig geheven leges terugbetalen', aldus Steven Wayenberg
van Vereniging Eigen Huis.

 
Planschadeverzoeken zijn schadeclaims die eigen woningbezitters kunnen
indienen als door een nieuw bestemmingsplan de waarde van de eigen
woning daalt, bijvoorbeeld doordat nieuwbouw het bestaande uitzicht
wegneemt of de privacy vermindert. Vereniging Eigen Huis heeft er met
een brandbrief bij de gemeente Wormerland op aangedrongen de
onrechtmatige regeling onmiddellijk in te trekken en de reeds ontvangen
bedragen terug te storten. De vereniging adviseert haar leden om in
voorkomende gevallen bezwaar aan te tekenen tegen de legesheffing van
300 euro onder verwijzing naar de Hoge Raad-uitspraak. Vereniging Eigen
Huis roept eigenwoningbezitters in gemeenten waar leges worden geheven
bij het indienen van een planschadeverzoek op om deze misstand te
melden op [email protected]  

Bron: Vereniging Eigen Huis