Het kabinet schaft per 1 januari 2008 de
no-claim af. Er komt een verplicht eigen risico van 150 euro per
jaar. Mensen met meerjarige onvermijdelijke kosten, zoals door
chronische ziekte of handicap, krijgen compensatie. Dit staat in
een wetsvoorstel van minister Klink (VWS) waarmee de ministerraad
heeft ingestemd.

Het verplicht eigen risico geldt alleen
voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Dezelfde zorgvormen als bij
de no-claim, zoals de huisarts, blijven buiten beschouwing. Het
eigen risico wordt geïnd door de zorgverzekeraar.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de
Raad van State gestuurd. Het wetsvoorstel en het advies worden pas
openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Dit gebeurt naar
verwachting begin juni 2007.

Bron:VWS