De eikenprocessierups is weer gesignaleerd. U vindt de rups vooral waar aaneengesloten eikenlaanbeplanting in de wegbermen voorkomt. De gemeente Oirschot bestrijdt de rups in gemeentelijke eikenbomen door afbranden en bespuiting bij grotere aantallen processierupsen. Helaas is de rups niet geheel weg te krijgen. Probeer contact met de rupsen zoveel mogelijk te vermijden, omdat de brandharen van deze rupsen klachten kunnen geven.

Vroeg in het voorjaar verschijnen de eerste rupsjes. Deze verblijven aanvankelijk boven in de boom. Na een aantal vervellingen komen de groepjes rupsen samen en vormen grote nesten op de stammen van eikenbomen. Deze nesten bestaan uit een dicht spinsel van spinseldraden, brandharen, vervellinghuiden en uitwerpselen. Vanaf dit tijdstip kan veel overlast ontstaan door verspreiding van de brandharen. Een volgroeide eikenprocessierups bezit ongeveer 700.000 brandharen.

Behalve klachten aan de huid, ogen en bovenste luchtwegen kunnen ook klachten van algemene aard optreden. Probeer daarom direct contact met rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellinghuiden zoveel mogelijk te vermijden. Attendeer kinderen op het gevaar van de eikenprocessierups. Vermijd locaties waar eikenbomen met rupsen massaal voorkomen. Ook oude nesten van voorgaande jaren bevatten brandharen. Raak bij het bekijken van nesten vooral niets aan, zelfs het kleinste contact kan vervelende gevolgen hebben.

Komt u toch in aanraking met brandharen? Om te voorkomen dat ze zich verder over het lichaam verspreiden, dient u uw huid goed met water te wassen. Ook uw ogen moet u goed spoelen met water. Omdat haren moeilijk uit kleding zijn te verwijderen, kunt u deze het beste ook grondig reinigen. Klachten verdwijnen over het algemeen vanzelf binnen enkele dagen tot weken. Bij hevige jeuk kunnen anti-jeukmiddelen verlichting geven. Als uw klachten ernstiger zijn, dan kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts of de GGD.

De bestrijding van de eikenprocessierups is door de gemeente al in volle gang. Bij 2500 eikenbomen vindt er een bespuiting plaats, de overige nesten worden eerst van de stam afgebrand en daarna op de grond volledig verbrand. De eikenbomen ondervinden door deze werkwijze geen schade. Helaas is de processierups vooralsnog niet helemaal weg te krijgen. Heeft u ondanks de bestrijding last van de rupsen, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Heeft u last van eikenprocessierups in uw eigen bomen? Dan dient u zelf te zorgen voor bestrijding Uiteraard kunt u bij ons terecht voor advies. Daarnaast kunnen wij u adressen geven van bedrijven die de eikenprocessierups kunnen bestrijden.

bron:Gemeente Oirschot